Måns om året efter vinsten: "Helt fantastiskt!"

En app förändrade allt för Måns Lööf, sjuksköterska och numera digital vårdutvecklare i Region Gävleborg. Hans idé gav stora vårdvinster – och i fjol vann han Vitalis-stipendiet. Sedan dess har framgångarna fortsatt. Och nu utvecklas innovationen för nya vårdområden.

Stipendievinsten blev ingen slutpunkt. Utan början på något stort:

– Det har varit omtumlande, minst sagt. Vitalis-priset fick ju väldigt mycket uppmärksamhet i media, säger Måns.

– Och sedan fick vi ett pris till: Guldpillret, som utdelas av Dagens Medicin. En stor ära, förstås.

Det var 2015 Måns började skissa på det som fyra år senare utmynnade i Hipr (uttalas ”hajper”), en app och digitalt kommunikationsverktyg.

– Jag såg ett behov och fick hjälp av företaget Medilevel att utveckla systemet. För mig har det har varit en fantastisk resa, att ta idén från golvet och lyckas få in den i den dagliga verksamheten, berättar han.

Hipr öppnar ett nytt sätt att bedriva vård inom BUP och vuxenpsykiatri. Det är idag implementerat på alla mottagningar i Region Gävleborg.

Appen används av patienterna varje dag. Där registreras att hen tagit sin medicin samt puls och blodtryck. Patienten kan beskriva effekten av medicinen och eventuella biverkningar och kommunicera med vårdpersonalen via ett säkert meddelandeförfarande.

Effektivitetsvinsterna är stora: personalen kan ta hand om betydligt fler patienter per dag – dessutom med ökad vårdkvalitet.

Att läkemedelsbehandlingen nu följs upp digitalt har fått stor betydelse, inte minst för unga patienter med ADHD. Just det faktum att Hipr ”lägger kraft och initiativ i patientens händer” var något Vitalis-juryn lyfte fram i sin motivering.

I dessa pandemitider sätts extra fokus på fördelarna med digitala lösningar, som minskar behovet att bege sig till mottagningar och kan avlasta en redan hårt ansträngd sjukvård. Och Måns innovation är på väg ut i landet.

– Ett tiotal regioner har visat intresse för Hipr. Jag har haft mängder av mejlväxlingar, skypesamtal och digitala möten, säger Måns.

Måns Lööf.

Men pandemin har gjort att den här typen av upphandlingar fått stå tillbaka på många håll, systemet har ännu inte implementerats i fler regioner.

I Region Gävleborg förbereds nu implementeringen av ”Digitala vårdmöten”, en stor digital vårdmötesapp med triagemotor och kommunikationsdel. Regionen håller också på att ta fram en ny app inom reumatikervård.

– Den bygger på liknande koncept som Hipr, att patienten kommunicerar i en app med vården. Jag är själv reumatiker och faktiskt den första pilotpatienten, avslöjar Måns.

– Det här tror jag verkligen är framtiden: att jag som patient ska ha en digital möjlighet att vara delaktig i min egen vård.

Att Hipr fått sådant genomslag tror Måns i hög grad beror på sättet innovationen tagits fram.

– Vanligen är det ju så att vi inom vården får färdiga digitala produkter, appar och dataprogram. Som fungerar olika bra.

– Men att ta fram en produkt från golvet som svarar mot verksamhetens behov – det tror jag är det stora med Hipr. Och det är ju just det som Vitalis-stipendiet uppmuntrar till.

Stipendiepengarna använde han till att bjuda alla kollegor på tårta.

– Vi firade ordentligt! Resten av pengarna har jag valt att lägga undan i väntan på att kunna utveckla våra digitala möjligheter inom BUP, säger Måns.

Han vill uppmana alla kreativa krafter, alla idérika medarbetare inom vården, att söka Vitalis-stipendiet.

– Man måste våga! Att utveckla något är en tuff resa. Det är en berg- och dalbana, säger han.

– Men det är väldigt viktigt att vi i vården beskriver för leverantörerna vad vi behöver på golvet. Det är först då vi får de riktigt bra produkterna.

Läs mer och ansök om Vitalis stipendium 2021