Vem tar hem Vitalis-stipendiet?

Klart för final i Vitalis-stipendiet 2020! Och det står mellan tre bidrag:

  • En app som registrerar och följer upp att patienter tar sin medicin och ger stora vinster för vården.
  • En transparent och standardiserad journaldokumentation där patienten själv är delaktig.
  • Ett digitalt självskattningstest för misstänkt coronasmitta, som avlastat 1177 Vårdguiden.

 

Slutstriden får en lite annorlunda utformning i år eftersom Vitalis, Nordens ledande eHälsomöte, görs om till ett digitalt event med livesända spår.

Upplösningen, där juryn fäller sitt avgörande och vinnaren får motta sitt pris, sker i direktsändning från Svenska Mässan i Göteborg 25 augusti.

 Finalisterna det står emellan är Måns Lööf på Region Gävleborg, Linda Vogt på Aleris Närsjukvård och Charlotte Schönqvist på Region Stockholm.

Finalbidrag 1: en app som ger effektivare vård
Måns Lööf, sjuksköterska och digital vårdutvecklare, tog initiativet till kommunikationsverktyget Hipr (uttalas ”hajper”), som idag används på samtliga psykiatriska mottagningar i Region Gävleborg.

– Jag såg ett behov och fick hjälp med att utveckla systemet. För mig har det har varit en fantastisk resa, att ta idén från golvet och lyckas få in den i den dagliga verksamheten, berättar han.

Hipr bygger på en app, som används av patienterna varje dag. Där registreras att hen tagit sin medicin samt puls och blodtryck. Patienten kan också beskriva effekten av medicinen och eventuella biverkningar.

På mottagningen registrerar en sjuksköterska patientens upplevelser och kommunicerar kring behandlingen via ett säkert meddelandeförfarande. Bland de positiva effekterna märks att många och långa resor undviks. Med färre besök hos sjuksköterska avlastas en redan ansträngd vårdkö. Yngre patienter har ökat sin skolnärvaro och föräldrar slipper ta ledigt från jobbet.

Effektivitetsvinsterna är stora: personalen uppger att de kan ta hand om betydligt fler patienter per dag – dessutom med ökad vårdkvalitet.

– Det gör att vi kan lägga mer energi på den grupp av patienter som behöver mer vård. Det tycker jag själv är den största vinsten, säger Måns.

Om Hipr belönas med Vitalis-stipendiet vill han fortsätta utveckla systemet.

– Fler regioner vill koppla på och jag ser många potentiella möjligheter att göra appen ännu bättre.

 

Finalbidrag 2: patienten involveras i vårddokumentation
Under sitt arbete i hemsjukvården fick Linda Vogt, sjuksköterska på Aleris Närsjukvård, sin idé om standardiserad vårddokumentation.

Det utmynnade i STELPA (Smart teknik lyfter patientarbetet), ett iPad-baserat verktyg som nu införts inom alla enheter för avancerad sjukvård i hemmet och som checklistor på koncernens nio geriatriska avdelningar i Stockholm. Det nya är att patienten görs delaktig i dokumentationen. Genom standardiserade formulär och mallar får man fram mer jämförbara och kvalitetssäkra uppgifter, t ex bättre skattningar av smärta.

– Frågorna finns klara på iPaden, vi sitter tillsammans och fyller i. Patienten säger var och hur den har ont och det förs in direkt i journalen, istället för att jag ska ”tolka” patienten, förklarar Linda.

– Vi går igenom alla relevanta frågor, vilket ökar patientsäkerheten och man undviker missförstånd. Dessutom slipper personalen all dubbeldokumentation och får mer tid för själva patientarbetet.

Linda har alltid varit intresserad av innovation och eHälsa. Att vinna Vitalis-stipendiet skulle betyda mycket, menar hon:

– Oj, det skulle öppna många nya dörrar. Vi skulle få ännu mer tyngd i vidareutvecklingen av STELPA.

– Idag kan vi bara läsa journaltext, men vi skulle vilja få in provsvar, kunna signera och sköta allt i iPaden – så att vi helt slipper arbeta i datorn. Det skulle betyda mycket för vårdkvaliteten.

 

Finalbidrag 3: digital självskattning avlastade 1177
I mars i år, när coronapandemin tog fart, blev 1177 Vårdguiden överhopad av samtal. Situationen eskalerade snabbt.

Charlotte Schönqvist, enhetschef inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm, stod och pratade med en kollega om problemet.

– Då kom vi på att vi ju hade en plattform för att kunna skapa checktjänster, som vi skulle kunna använda, berättar hon.

– Idén var att skapa en tjänst för att underlätta situationen för 1177 Vårdguiden på telefon – och samtidigt dämpa oron hos invånarna.

Sagt och gjort. Ett multidisciplinärt team, inklusive medicinsk expertis, sattes samman. Man tog fram frågor, svarsalternativ och kvalitetsssäkrade rekommendationer, viktade för symtom och riskfaktorer.

På mindre än en vecka med intensivt arbete var allt klart. Tjänsten lades ut på Region Stockholms domän, länkar till självskattningen lades ut på regionens hemsidor och sociala media-konton. Efter två dygn hade 1,2 miljoner klickat sig fram till tjänsten. Sedan dess har ytterligare tolv regioner anslutit versioner av tjänsten och över 1,8 miljoner självskattningar har nu genomförts.

– Vi är väldigt glada över att den fick en så stor effekt på så kort tid. Det är ett bevis på att det går att ta fram riktigt bra saker snabbt, säger Charlotte.

– Att vinna Vitalis-stipendiet skulle vara en bekräftelse på just det sättet att arbeta – och ett stort erkännande, förstås.


Region Dalarna med Astmakollen tilldelades Vitalis stipendium 2019.

Vitalis-stipendiet delas årligen ut till personal inom vård och omsorg. Det uppmärksammar initiativ som genom digitalisering och nytänkande skapar nytta för individ, verksamhet eller samhälle. Stipendiesumman är 50 000 kr. Bakom stipendiet står Vitalis och TietoEVRY, Healthcare, Welfare & Education Nordic. Läs mer om utmärkelsen här >>

Vill du veta mer?
Kontakta Maria Sterner, affärsansvarig för Vitalis på Svenska Mässan, tfn 031-708 82 35