Skicka in ditt föreläsningsförslag till fem nya teman på Vitalis 2020

Vi öppnar nu upp för att skicka in föreläsningsförslag till fem nya teman till Vitalis 2020. I dessa teman tror vi att det ryms informatik, standardisering, etik, implementation och mycket annat. Välkommen att lämna ditt föreläsningsförslag till Vitalis 5-7 maj 2020!

Precisionsmedicin
Precisionsmedicin ger stora möjligheter men det finns även utmaningar med informationsutbyte utefter ett linjärt sammanhang (grundforskning, vetenskapliga upptäckter, kliniska prövningar, klinisk verksamhet, laboratoriediagnostik, industri). Hur får vi nytta, vad är möjligt och hur når vi dit?

Spetsteknik för hälsa, vård och omsorg
Hur ser framtidens teknik ut? Vad är möjligt? Här ser vi gärna framåtblickande presentationer om morgondagens teknik såsom AI, VR, AR, MR och annat som vi behöver känna till. Undvik produktpitchar och andrahandsinformation.

Kvalitet och Kunskapsstyrning
Vid införande av kvalitetsstyrning är det viktigt att ha med sig ett digitalt tänkande från början för att säkerställa vidare utveckling, forskning och beslutsstöd.

Egenvård och egendiagnostik
Hur hanterar hälsovården och omsorgen egenproducerad data? Vad ska dokumenteras, på vilket sätt och hur kan den användas till nytta för patienten?

Sjuksköterskans och barnmorskans år
I år skulle Florence Nightingale ha blivit 200 år och WHO har utsett 2020 till Sjuksköterskans och barnmorskans år. Vitalis i samarbete med Svensk Sjuksköterskeförening och Vårdförbundet vill med detta tema lyfta den innovation som idag drivs av sjuksköterskor runt om i landet.

 

Skicka in föreläsningsförslag >>

Se fler teman >>