Sjuksköterskor i fokus på Vitalis

2020 har utsetts till sjuksköterskans år – över hela världen. Det sätter också sin prägel på nästa års Vitalis, som satsar stort på ett tema kring sjuksköterskans viktiga och drivande roll för innovation och utveckling av eHälsa.

12 maj 1820 föddes Florence Nightingale, grundaren av det moderna sjuksköterskeyrket. Med anledning av 200-årsjubileet har WHO utlyst 2020 till sjuksköterskans och barnmorskans år.

– En helt unik händelse – aldrig tidigare har professioner uppmärksammats på det här sättet, säger Johanna Ulfvarson, som är sjuksköterska, docent och sakkunnig i digitalisering och eHälsa på Svensk Sjuksköterskeförening.

Men tajmingen är perfekt och helt i linje med Agenda 2030, menar hon. Där identifieras sjuksköterskan som nyckelperson för att nå målet om global hälsa. Johanna Ulfvarson sitter med i Vitalis programråd och är en av initiativtagarna till sjukskötersketemat på Vitalis 2020. Även Vårdförbundet står bakom satsningen, som kommer att märkas på en rad olika sätt. Bland annat planeras fullmatade scenprogram och konferensspår, speciellt riktade till sjuksköterskor och barnmorskor. Det finns också tankar kring ett särskilt Innovationstorg.

– Det blir mycket för dem som jobbar i öppenvård och kommunal sektor. Till exempel lösningar för vård och omsorg på distans, berättar Johanna.


Johanna Ulfvarson.

Utbildningar i virtual och mixed reality är ett annat inslag som kan bli aktuellt. Man siktar också på rullande tiominuters presentationer av appar för hjälp till självhjälp vid olika diagnoser, med betoning på det holistiska perspektivet. Det planeras också ett konferensspår med framstående talare. Ett ämne som tas upp är nursing informatics och terminologifrågor vid journalföring. Andra högaktuella punkter blir statliga utredningen kring Digifysiskt vårdval, som just nu är ute på remiss, och Anna Nergårdhs utredning av God och nära vård, där slutbetänkandet väntas i mars 2020.

– Jag ser fram emot paneldebatter, med representanter för vår profession, kring dessa för sjuksköterskan så oerhört viktiga frågor, säger Johanna.

Hon betonar sjuksköterskans nyckelroll i utvecklingen av eHälsa.

– Sjuksköterskan är den som ser behoven, träffar patienterna 24/7 och är dessutom teamledare. Och ska ju också själv använda den nya tekniken.

Trots det glöms sjuksköterskor ofta bort när nya tekniska lösningar och system upphandlas, enligt Johanna Ulfvarson:

– Leverantörer vittnar om svårigheter att implementera något som redan är upphandlat när man träffar sjuksköterskor första gången. Sjuksköterskorna är då helt ovilliga och säger att de inte behöver den här lösningen.

– Det är väldigt synd. Man borde självklart bjudit in sjuksköterskorna tidigare i processen, innan allt är bestämt. Tyvärr ser vi sådana här exempel hela tiden.

Många arbetsgivare vill heller inte betala för att sjuksköterskor ska lära sig mer om eHälsa, t ex genom att åka på en tredagarskonferens. Men Johanna Ulfveson hoppas att 200 års-jubileet och WHO-initiativet ger en helt annan tyngd åt sjuksköterskornas argument för att få åka till Vitalis, åtminstone en dag.

– En sjuksköterska känner sig annars ofta som Askungen: hon måste göra klart tusen arbetsuppgifter först, annars hinner hon inte gå på balen…

Maria Sterner, affärsansvarig för Vitalis, önskar förstås få se rekordmånga sjuksköterskor på plats i Göteborg 5–7 maj 2020.

– Verkligen! Och vi ser fram emot att lyfta sjuksköterskans viktiga roll. Temat ska genomsyra både utställning och konferens, säger hon.


Maria Sterner. 

För att skapa en så angelägen mötesplats som möjligt går projektledningen i dagarna ut med en inbjudan till alla intresserade, som uppmanas skicka in förslag på föreläsningar till konferensen eller till scenprogrammet på mässan.

– Vår ambition är att nå alla som kan och vill bidra till innehållet. Inte minst vill vi spegla den innovation som drivs av sjuksköterskor runt om i landet. Vi välkomnar alla intresserade att skicka in sina bidrag!

Skicka in föreläsningsförslag här >>