Neurala Nätverk - När man Hjärna vill veta

  • onsdag / 22 maj / 2019
  • 10:30-11:30

Beskrivning

Artificial Intelligence – what is it?
Neural Networks – how do they work?
Neural Networks, description of strengths and limitations
A few sample use areas in healthcare
Tips on AI projects in healthcare
Future thoughts on AI and data security

Neurala nätverk är i framkant av Artificiell Intelligens, vad är de, hur fungerar de och vad kan de göra i vården? En översikt av vad som är möjligt och hur man kan och bör tänka kring AI i vården tillika med datasäkerhet. En beskrivning av var branschen ligger och möjliga utvecklingar från ett amerikansk-svenskt perspektiv av en utlandssvensk.
 
Föredraget innehåll: 
Artificiell Intelligens, vad är det?
Neurala Nätverk, hur fungerar de?
Neurala Nätverk, beskrivning av styrkor och begränsningar, svårigheter och möjligheter
Fall exempel i vården, 3 stycken
Tips och råd som Guide till framgång för AI projekt i vården
Framtidstankar och prognoser inom AI för vården och datasäkerhet

Klicka här för att se presentationen från detta seminarie