Min Cancer, Min Väg - Cancervård på ungas villkor

  • torsdag / 23 maj / 2019
  • 13:00-13:30

Beskrivning

Min Cancer, Min väg är ett innovationsprojekt som drivs av Karolinska Universitetssjukhuset tillsammans med Ung Cancer, Barncancerfonden samt Tieto, Microsoft och Novartis. I projektet undersöker vi vilka nya innovativa vårdformer som krävs för att möta målgruppen unga vuxna cancerberörda. Forskning visar att unga vuxna cancerdrabbade har sämre överlevnad än barn och äldre vuxna. Mycket är kopplat till bristande förståelse av behandlingen och därmed följsamhet. Dessutom rapporterar 50% psykisk ohälsa och psykosociala problem som utöver dessa påverkar förutsättningarna för utbildning, sysselsättning och försörjning. I projektet arbetar vi med att kartlägga behov och sen utveckla lösningar tillsammans med unga vuxna patienter. I det här arbetet undersöker vi hur digitala miljöer kan fungera som mötesplats, ta del av information och logga sitt mående.

Klicka här för att se presentationen från detta seminarie

Medverkande
Therese Sjöberg Karolinska Universitetssjukhuset
Erik Fransson Medlemsansvarig Ung Cancer
Frida Arias Ung Cancer
Rum
A5
Språk
Svenska
Målgrupp
Vårdpersonal