Hur Sverige kan erbjuda informationsdriven, individanpassad sjukvård genom tillämpad AI

  • onsdag / 26 augusti / 2020
  • 09:00-10:00

AI är teknologi som kommer spela en viktig roll i att lösa sjukvårdens utmaningar i och generera ökat värde för patienter. För att framgångsrikt utveckla och distribuera AI-lösningar måste svenska sjukvårdsleverantörer, särskilt regioner och kommuner, samarbeta både med varandra och industrin, akademin och beslutsfattare. Hur kan vi bygga nya samverkansstrukturer för regioner och vårdgivare? Hur identifierar, lyfter och skalar vi de bästa exemplen? Hur kan vi knyta vårdgivare till det svenska AI-ekosystemet? Vilka aktörer behövs för framgång och hur mäter vi framgång?

Paneldeltagare
Föreläsare
Johanna Bergman Projektledare AI Innovation of Sweden
Markus Lingman MD, PhD
Ämne
AI
Språk
Svenska