Användarperspektiv på SIP-samverkan

  • onsdag / 26 augusti / 2020
  • 15:30-17:00

SIP (Samordnad Individuell Plan) är ett verktyg för att ge brukare/patienter/elever rätt stöd i de fallen koordinerade insatser behövs från olika instanser. SIP har funnits länge men i samband med att Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård kom 2017 har intresset kring bra SIP ökat stort.

Det finns idag stor okunskap om vad SIP är, att SIP ofta är en process, att SIP-mötet ägs av Brukaren/patienten och hur man dokumenterar med tanke på det. På denna workshop är det möjligt att lära sig mer genom att samverka med brukare/patienter/användare och professionella från olika områden. Målet är att lära av varandra, förstå vad som pågår i området och nätverka. Vi gör detta genom att dela visioner, mål / formulera vad som funkar bra och vad som kan bli bättre.

Vi som ordnar detta kommer från NPF-Ninjas. Vi arbetar med att förbättra situationen för de med osynliga funktionsnedsättningar. Särskilt fokus har vi haft på kognition, kommunikation och medborgarsamverkan. Vår vision är att även de osynliga, tysta och bortglömda som inte kan ta sig hemifrån kan vara medskapare i samhället. Genom att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter ser vi en möjlighet att få med dessa. Därför vill vi parallellt med workshopen samla insikter om hur detta skulle kunna gå till. Vi välkomnar förslag och idéer kring detta.

Som verktyg för våra workshoppar använder vi metoden Obeya (Toyota-War room). Genom att använda väggarna i rummet stöder vi det kognitiva tänkandet. Det är hjälp både för var och en samt för samspelet mellan människor. Ju fler sinnen som används desto lättare är det att ta till sig och komma ihåg.

NPF-Ninjas är ett initiativ som startade 2017. I facebookgruppen NPF-Ninjas Intressegemenskap möts vi kontinuerligt. Vi har tidigare haft 3-dagars workshop på Framtidsveckan i Göteborg, med syftet att samla berättelser och erfarenheter från var det brister i välfärden. Med jämna mellanrum har vi studiecirklar och bjuder in gästföreläsare. Vi föreläser även själva och är med och arrangerar på spelkonventet på GothCon.
Mer information finns på hemsidan www.npf-ninjas.se.