Precisionsmedicin

Spåret beskriver det intressanta området kring precisionsmedicin och dess utmaningar med informationsutbyte utefter ett linjärt sammanhang (grundforskning, vetenskapliga upptäckter, kliniska prövningar, klinisk verksamhet, laboratoriediagnostik, industri). Framtiden är snabbt här och mycket av denna teknik används redan, men hur ska vi hantera all den information som genomiken tar fram och hur kommer det gynna patienter och personal? Spåret beskriver även pågående internationell standardisering inom området.

Detta spår är för dig som är intresserade av att utveckla vården och ta till dig av de nya teknikerna för hälsoförebyggande och en effektivare vård. Presentationerna är en inspiration för att kunna arbeta bredare med området.