Precisionsmedicin

Vi fortsätter även 2021 med att diskutera hur man arbetar med precisionsmedicin-information nationellt och internationellt. Här ser vi föreläsare som arbetar med detta i vården, som forskar och företag inom området. All den information som skapas inom precisionsmedicinen är en utmaning att lagra, dela och använda på grund av de enorma mängder som finns och ständigt skapas, och därför bör vi vara redo att ta emot den.