Kunskapsstyrning + digitalisering = SANT

Ständigt återkommande områden det talas om som möjliggörare för hälso- och sjukvården är både kunskapsstyrning och digitalisering. Tyvärr nämns de ofta i olika sammanhang när istället den stora potentialen ligger i att utvecklingen går hand i hand.

Målgrupp: Verksamhetsnära medarbetare inom HoS och kommuner, leverantörer av journalsystem och digitala verktyg, chefer och ledare inom offentlig sektor

Under dagen kommer ni att få en grundläggande kunskap kring det nationella systemet för kunskapsstyrning, konkreta exempel på goda exempel på synergieffekter och dialoger kring hur vi stärker samordningen på nationell nivå.

Om du har intresse av verksamhetsutveckling, arbetar med digitalisering eller utvecklar nya produkter/tjänster för vården så ger detta en möjlighet att lära er mer om hur vi kan få en snabbare implementering av digitala verktyg genom samverkan med professionen i kunskapsstyrningen.