Utvärdering och forskning

I detta spår ger vi utrymme för spridning av aktuell vetenskaplig forskning där fokus under presentationerna är kund- /patient- /systemnytta. Det är öppet för alla som forskar inom eHälso-området att skicka in förslag till detta spår.

 

Delar av spåret kommer att hållas samman av Svenska forskarnätverket för digital vård  http://digitalcareresearch.se samt DOME.