Utvärdering och forskning

Både aspekten datadriven produkt- och verksamhetsutveckling samt vetenskaplig forskning med fokus på kund- /patient- /systemnytta.

 

Nationella forskarnätverket för digital vård
Se föreläsningar

Ta del av pågående forskning i Sverige utifrån temat Digital Vård. Svenska forskarnätverket för digital vård bjuder in till ett spår om hur digitala vårdtjänster utvecklats under den senaste tiden. Idag har Sverige en rad olika former av kontakter mellan patienter (och anhöriga) och vårdpersonal (läkare, sjuksköterska, fysioterapeut, psykolog etc.) via en digital kanal/plattform. Vi finner digitala vårdmöten både hos specialister, i öppenvård och inom primärvården.

 

Förutom direkta videomöten i realtid, som kanske fått störst uppmärksamhet, omfattas också andra former av kommunikation med t.ex. strukturerade frågeformulär, ibland förstärkt med AI-teknik, samt chat-funktioner.

 

Att antalet digitala vårdtjänster har ökat starkt under de senaste åren och inte minst under Coronapandemin är ju ingen nyhet, men dagens representanter från Svenska forskarnätverket visar här på resultat från olika studier som pågår landet runt och visst finns det en hel del intressanta fynd!

 

Se mer om det svenska forskarnätverket för digital vård på http://digitalcareresearch.se

 

 

Journalen 2021 – Viktig så in i Norden
Se föreläsningar

Presentation av det nya Nordiska Forsknings-samarbetet : Nordic eHealth for Patients: Benchmarking and Developing for the Future.

 

Här får vi höra senaste nytt från våra grannländers implementation och användning av respektive nationella eHälsotjänst för att patienten ska kunna ta del av sina journaldata.