Rehabilitering och habilitering

Ett spår om rehabilitering och habilitering (speciellt för vuxna patienter). Var tar rehabfrågan vägen inom God och nära vård – En primärvårdsreform (SOU 2018:39)? När kommer vi att ha MAR (medicinskt ansvarig för rehabilitering) i alla kommuner? Varför får jag sämre rehabiliteringsmöjligheter som vuxen? Vem tar ansvar för övergången till vuxenlivet? Denna fråga är än mer aktuell nu med tanke på alla Covid-patienter som kommer att ha enorma rehab-behov. Detta och fler frågor kan rymmas inom detta spår.