Nära Vård

Omställningen till nära vård återfinns som tema i många bidrag under konferensen. Digitaliseringen ger stora för invånare/patient, men det innebär också ibland en stor fragmentering och svårighet att hitta rätt.

 

Under årets Vitalis ges extra uppmärksamhet till hur invånarens/patientens digitala kontakt kan och bör hanteras, vilka nationella tjänster som är under utveckling och vad myndigheter ger för stöd till omställningen och samordning.