Hälsodata som resurs

Få ökad kunskap om vad hälsodata kan användas till och tydliggöra de behov som finns. Vad finns det för möjligheter och utmaningar kring delning och återanvändning av hälsodata och vad är nyttan med att tillgängliggöra data för fler aktörer och i vilka syften? Vilka juridiska och etiska aspekter är viktiga att belysa?

 

Inom ramen för detta spår kommer diskussioner att ske om vad som räknas som hälsodata och presentera exempel på användningsområden för hälsodata. Spåret ger också tillfälle att diskutera de utmaningarna och de behov som finns kring delning och tillgängliggörandet av hälsodata, exempelvis med att implementera enhetliga standarder, lösningar och infrastruktur.