Från Reaktiv till Proaktiv

Vad finns det för pågående initiativ? Hur får vi/Sverige ihop dessa initiativ till sammanhängande vård- och omsorgsprocesser istället för lösa fragment? Vad finns det för regulatoriska utmaningar och möjligheter? Fokus på att syftet och värdet skall vara på individ- och systemnivå.