Digitala vårdmöten - forskning i Sverige & Abroad

Svenska forskarnätverket för digital vård bjuder in till en session om hur digitala vårdtjänster utvecklats under den senaste tiden och visar här på resultat från olika studier som pågår landet runt och visst finns det en hel del intressanta fynd!

 

Förutom direkta videomöten i realtid, som kanske fått störst uppmärksamhet, omfattas också andra former av kommunikation med t.ex. strukturerade frågeformulär, ibland förstärkt med AI-teknik, samt chat-funktioner.