Äldreomsorg@Vitalis

Äldreomsorg@vitalis

Äldreomsorg@Vitalis riktar sig till dig som jobbar med eHälsofrågor inom kommunen – ett prioriterat område på Vitalis. Vi fokuserar på utmaningar inom kommunens vård, omsorg och socialtjänst. Behovet av erfarenhetsutbyte och kunskap ökar – och att få ta del av goda exempel.

 

I spåret – Äldreomsorg@vitalis – lyfter vi aktuella frågeställningar, utmaningar och digitaliseringens möjligheter. Hur kan vi följa kvaliteten i äldreomsorgen genom sktruturerad dokumentation och hur hittar vi nya sätt att jobba med ny teknik för att öka patientens självständighet, delaktighet och trygghet? I takt med att hemmaboendet blir förlängt och vård och omsorg till stor del förflyttas till hemmet krävs nya arbetssätt.