Äldreomsorg/ Socialtjänst

eHälsofrågor inom kommunen är ett prioriterat område på Vitalis. Vi fokuserar på utmaningar inom kommunens vård, omsorg och socialtjänst. Behovet av erfarenhetsutbyte, kunskap och att få ta del av goda exempel ökar.

 

Hur kan vi följa kvaliteten i äldreomsorgen och socialtjänsten genom strukturerad och sammanhållen dokumentation? Hur hittar vi nya sätt att jobba med ny teknik för att öka invånaren/patientens självständighet, delaktighet och trygghet? I spåret lyfter vi aktuella frågeställningar, utmaningar och digitaliseringens möjligheter.