Konferensspår:
AI i vården - Hot eller möjlighet?

AI börjar tillämpas på bred front i samhället, inte minst har vi sett hur ChatGPT på rekordsnabb tid nådde över 100 miljoner användare globalt och hur skolorna redan börjat anpassa examinationer eftersom elever och studenter använder AI för både läxor och prov. Att tillämpa AI i sjukvården kan öppna upp för en värld av möjligheter, t ex finns redan idag tillämpningar för textsummering som kan bli journalhandling såsom epikris och/eller brev till patienter. Men här finns också etiska, sociala och tekniska risker som behöver hanteras. Utvecklingskurvan är exponentiellt snabb och beslutsfattare i både USA och EU är redan på med regleringar (såsom AI ACT och executive order) för att undvika avarter och missbruk.

I detta spår får vi först lyssna på personer som har det globala perspektivet, för att sedan fördjupa oss i tillämpningar för att uppnå resultat inom klinik, forskning och sytemutveckling. Vi kommer också att resonera kring hot och rädslor. Hur kan AI och andra avancerade tech-lösningar användas inom life science och vård för att forska fram nya läkemedel och optimera kliniska studier, förbättra diagnostik och utveckla data-drivna lösningar för hälso- och sjukvård på ett etiskt och förtroendeingivande sätt?


Programmet presenteras den 5 mars och uppdateras därefter löpande på vår hemsida.

Se fler konferensspår

Till konferensspår