Smarta hem och boenden 2018

Välkommen till Smarta hem och boenden!

Sveriges befolkning blir allt äldre och det krävs nya arbetssätt och ny teknik, såväl i hemmet som på särskilda boenden, för att möta utmaningarna. Smarta hem och boenden är en utställningsdel med fokus på välfärdsteknik och tillgängliga boendemiljöer samt vård och omsorg i hemmet.

Här hittar du produkter, tjänster och kommunikations-lösningar som bidrar till ökad självständighet, delaktighet, trygghet och en bättre vardag för många människor. Som exempel kan nämnas hemmonitorering, digitala trygghetslarm, fjärrtillsyn, gps-positionering, sensorer, avvikelsedetektion, mobilt arbetssätt, telemedicin, AI, robotik och annat teknikstöd.

Besökarmålgrupp

Du som jobbar med äldrefrågor eller digitalisering av vård och omsorg i hemmet, exempelvis socialchefer, verksamhets- och enhetschefer, politiker, projektledare, strateger, verksamhetsutvecklare, IT-ansvariga, biståndshandläggare, vårdpersonal och upphandlare m.fl.

Utställare i Smarta hem och boenden

       

Medverkande parter:

Stockholm Digital Care, All age hub, Swedish Standards Institute, Upphandlingsmyndigheten, SKL, Västerås Science Part, Nordens Välfärdscenter, Västerås Stad, Göteborgs stad m fl

Intresserad av att ställa ut i området?

Utställningsmiljö

Vi bygger upp en exklusiv och inbjudande miljö med begränsat antal utställningsplatser.

Detta ingår:

 • Utställningsplats i miljön för att visa produkt eller tjänst inom Smarta hem och boenden. Inkluderar digital skärm, disk, spotlight, el.
 • Presentationstid 2 x 15 min, på Smarta hems demoscen.
 • Sponsorpaket kopplat till utställningsplats:
  – Namn och logotype på hemsidan – på sidan om Smarta hem och boenden
  – Namn och logotype i tryckt konferensprogram
  – Namn och logotype i nyhetsbrev med fokus på Smarta hem och boenden
  – Erbjudanderabatt (30%) på konferenskort när ni bjuder in delegater till relaterat program
  – Namn och logotype i en annons med fokus smarta hem och boenden

Pris: 30 000 SEK

Utställare utanför torget, verksamma inom smarta hem och boenden, kan boka endast sponsorpaketet inklusive talartid på demoscenen för 15 000 SEK. För dem som vill boka ordinarie monterplats i området finns angränsande utställningsyta med fokus smarta hem. Kontakta oss så hjälper vi dig