Smarta hem och boenden

Välkommen till Smarta hem och boenden!

Sveriges befolkning blir allt äldre och det krävs nya arbetssätt och ny teknik, såväl i hemmet som på särskilda boenden, för att möta utmaningarna. Smarta hem och boenden är en utställningsdel med fokus på välfärdsteknik och tillgängliga boendemiljöer samt vård och omsorg i hemmet.

Här hittar du produkter, tjänster och kommunikations-lösningar som bidrar till ökad självständighet, delaktighet, trygghet och en bättre vardag för många människor. Som exempel kan nämnas hemmonitorering, digitala trygghetslarm, fjärrtillsyn, gps-positionering, sensorer, avvikelsedetektion, mobilt arbetssätt, telemedicin, AI, robotik och annat teknikstöd.

Intresserad av att ställa ut som utställare i området? Läs mer i vår broschyr 

Röster från besökare

Terje Myhre, Rehabskoncept AS
”Vitalis är en väldigt viktig mötesplats, man får se mycket olika aspekter och delar av branschen. Jag tycker att satsningen på äldrevården i år har varit väldigt bra i och med att vi alla blir gamla i allt högre utsträckning vilket gör att det krävs mer fokus på den typen av sjukvård. Jag spanade in flera utställare redan innan jag kom hit, och tänker nu gå runt och prata med så många som möjligt. Jag ska främst titta på larm och välfärdsteknologi, jag har redan hunnit se flera utställare med sådana produkter.”

Besökarmålgrupp

Alla som jobbar med äldrefrågor eller digitalisering av vård och omsorg i hemmet, exempelvis socialchefer, verksamhets- och enhetschefer, politiker, projektledare, strateger, verksamhetsutvecklare, IT-ansvariga, biståndshandläggare, vårdpersonal och upphandlare m.fl.

Utställningsmiljö

Vi bygger upp en exklusiv och inbjudande miljö med begränsat antal utställningsplatser.

Detta ingår:

 • Utställningsplats i miljön för att visa produkt eller tjänst inom Smarta hem och boenden. Inkluderar digital skärm, disk, spotlight, el.
 • Presentationstid 2 x 15 min, på Smarta hems demoscen.
 • Sponsorpaket kopplat till utställningsplats:
  – Namn och logotype på hemsidan – på sidan om Smarta hem och boenden
  – Namn och logotype i tryckt konferensprogram
  – Namn och logotype i nyhetsbrev med fokus på Smarta hem och boenden
  – Erbjudanderabatt (30%) på konferenskort när ni bjuder in delegater till relaterat program
  – Namn och logotype i en annons med fokus smarta hem och boenden

Pris: 30 000 SEK

Utställare utanför torget, verksamma inom smarta hem och boenden, kan boka endast sponsorpaketet inklusive talartid på demoscenen för 15 000 SEK. För dem som vill boka ordinarie monterplats i området finns angränsande utställningsyta med fokus smarta hem.

Konferensprogram

En allt större del av konferensprogrammet berör aktuella frågor med kopplingar till Smarta hem och boenden. Exempel på sådana spår är Äldreomsorg@Vitalis, Vård i hemmet, Vård på distans, Välfärdsteknik, Primärvård/nära vård. Programmet i sin helhet presenteras runt den 1 feb.

Äldreomsorg@vitalis

Vitalis gör i år en stor satsning på äldrefrågor. Sveriges befolkning blir allt äldre och i ett separat konferensspår – Äldreomsorg@vitalis – lyfter vi aktuella frågeställningar och utmaningar. Hur kan vi se till kvaliteten i äldreomsorgen och hur hittar vi nya sätt att jobba med ny teknik för att öka patientens självständighet, delaktighet och trygghet?

Vill du ställa ut i området Smarta hem och boenden?
Kontakta Maria eller Håkan.

I samverkan med: Göteborgs stad och Tieto.

652_vp06-gbg-stad         tieto_logo