Smarta hem och boenden

Omsorgslösningar för framtiden

Se scenprogrammet

Välkommen till Smarta hem och boenden – omsorgslösningar för framtiden!

Sveriges befolkning blir allt äldre och det krävs nya arbetssätt och ny teknik, såväl i hemmet som på särskilda boenden, för att möta utmaningarna. Smarta hem och boenden är en utställningsdel med fokus på välfärdsteknik och tillgängliga boendemiljöer samt vård och omsorg i hemmet.

Här hittar du produkter, tjänster och kommunikations-lösningar som bidrar till ökad självständighet, delaktighet, trygghet och en bättre vardag för många människor. Som exempel kan nämnas hemmonitorering, digitala trygghetslarm, fjärrtillsyn, gps-positionering, sensorer, avvikelsedetektion, mobilt arbetssätt, telemedicin, AI, robotik och annat teknikstöd.

Besökarmålgrupp

Du som jobbar med äldrefrågor eller digitalisering av vård och omsorg i hemmet, exempelvis socialchefer, verksamhets- och enhetschefer, politiker, projektledare, strateger, verksamhetsutvecklare, IT-ansvariga, biståndshandläggare, vårdpersonal och upphandlare m.fl.

Scenprogram för Smarta hem och boenden 2019

Med fokus på välfärdsteknik och tillgängliga boendemiljöer samt vård och omsorg i hemmet.

Se scenprogrammet 2019

Vad tycker utställarna?

Rikard Malmberg, Näringslivskoordinator, Hälsoteknikcentrum, Högskolan i Halmstad 
“På ett och samma ställe kan vi träffa alla intressenter för vår räkning. Det gör så klart Vitalis till en självklar mötesplats att både besöka och ställa ut på. Vi når ut, träffar nya partners, underhåller befintliga och får ny insikt om vad som finns och är på gång. Tack för en helgjuten insats!”

Clarence Jacobson, VD, Evondos
”Vitalis har under våren varit den viktigaste mötesplatsen i Sverige för oss på Evondos. Genom deltagandet i Smarta Hem och Boenden kunde vi nå alla relevanta målgrupper och på ett effektivt sätt berätta om vår passion, att med vår välfärdsteknologiska tjänst förbättra patientsäkerheten för patienter i hemsjukvården. Vi kommer tillbaka i 2019.”

Intresserad av att ställa ut i området?

Utställningsmiljö

Vi bygger upp en exklusiv och inbjudande miljö med begränsat antal utställningsplatser.

Detta ingår:

 • Utställningsplats i miljön för att visa produkt eller tjänst inom Smarta hem och boenden. Inkluderar digital skärm, disk, spotlight, el.
 • Presentationstid 1 x 15 min, på Smarta hems demoscen.
 • Sponsorpaket kopplat till utställningsplats:
  – Namn och logotype på hemsidan – på sidan om Smarta hem och boenden
  – Namn och logotype i tryckt konferensprogram
  – Namn och logotype i nyhetsbrev med fokus på Smarta hem och boenden
  – Erbjudanderabatt (30%) på konferenskort när ni bjuder in delegater till relaterat program
  – Namn och logotype i en annons med fokus smarta hem och boenden

Pris: 30 000 SEK

Utställare utanför torget, verksamma inom smarta hem och boenden, kan boka endast sponsorpaketet inklusive talartid på demoscenen för 15 000 SEK. För dem som vill boka ordinarie monterplats i området finns angränsande utställningsyta med fokus smarta hem. Kontakta oss så hjälper vi dig