Smarta hem och boenden 2018

Utställning och scenprogram

Utställning och scenprogram

Välkommen till Smarta hem och boenden!

Sveriges befolkning blir allt äldre och det krävs nya arbetssätt och ny teknik, såväl i hemmet som på särskilda boenden, för att möta utmaningarna. Smarta hem och boenden är en utställningsdel med fokus på välfärdsteknik och tillgängliga boendemiljöer samt vård och omsorg i hemmet.

Här hittar du produkter, tjänster och kommunikations-lösningar som bidrar till ökad självständighet, delaktighet, trygghet och en bättre vardag för många människor. Som exempel kan nämnas hemmonitorering, digitala trygghetslarm, fjärrtillsyn, gps-positionering, sensorer, avvikelsedetektion, mobilt arbetssätt, telemedicin, AI, robotik och annat teknikstöd.

Besökarmålgrupp

Du som jobbar med äldrefrågor eller digitalisering av vård och omsorg i hemmet, exempelvis socialchefer, verksamhets- och enhetschefer, politiker, projektledare, strateger, verksamhetsutvecklare, IT-ansvariga, biståndshandläggare, vårdpersonal och upphandlare m.fl.

Utställare i Smarta hem och boenden

       

Medverkande parter:

Stockholm Digital Care, All age hub, Swedish Standards Institute, Upphandlingsmyndigheten, SKL, Västerås Science Part, Nordens Välfärdscenter, Västerås Stad, Göteborgs stad m fl

Scenprogram i utställningen

Tisdag 24 april

13.20
Läkemedelsroboten – sjuksköterskans förlängda arm i hemsjukvården
Evondos

13.40
RETTS© Nära framtida roll i hemsjukvården
Predicare AB

14.00
Välfärdsteknologi för framtidens omsorg
Tunstall

14.20
Trygg vardag – digitalisering för en bättre vardag
Göteborgs Stad

 

14.40
The 10 second Window of Opportunity: Changing the Life of 500 000 000 people living with diabetes.
Brighter

15.00
AllAgeHub pitchar kommande utmaningar
AllAgeHub

15.20
Att arbeta med testmiljön som drivkraft i förbättrings- och utvecklingsarbete i verksamheten
Stockholm Digital Care

Onsdag 25 april

9.40
Stöd för införande av välfärdsteknik
Medverkande: SKL:s Mittköping, SKL:s LIKA, Nordens välfärdscenter, Stockholm Digital Care, Västerås science park, DelaDigitalt.se

10.40
Vårdoperatören nyckelfunktion i vård på distans
MedHelp AB

11.00
Ett gott liv i ditt framtida hem
Hälsoteknikcentrum Halland

11.20
Kan individanpassning av GPS-larm vara kvalitetssäkrad och ge effektivitet?
Posifon AB

13.00
Välfärdsteknologi för framtidens omsorg
Tunstall

13.20
Tips och rekommendationer baserat på 40 fallstudier från implementering av välfärdsteknik
Stockholm Digital Care

 

13.40
To end unnecessary & unacceptable causes of death
Bellpal

14.00
Standarder för ny teknik ger ökad trygghet och självständighet i smarta hem och boenden
Swedish Standards Institute (SIS)

14.20
Effektiv och säker medicinhantering i kommunerna
MedicPen

14.40
Är allt bra idag?
SmartCare by Doro för ökad trygghet hos både seniorer och anhöriga

15.00
Informationsflöde och tekniklösningar som går mellan huvudmän och olika lagrum ( HSL och SOL) – vad bör man tänka på?
Stockholm Digital Care

Torsdag 26 april

10.00
ActiLeg- gemensam benträning i stol och rullstol
Actileg

10.20
Ett smart boende är ett öppet boende
Västerås Stad

 

11.00
Telenta Harmoni – Larmsystem för fler vårdande minuter
Telenta

11.20
KOMP – Datamaskinen med en knapp. Digital närvaro på seniorers premisser
No Isolation

Relaterat konferensprogram

En allt större del av konferensprogrammet berör aktuella frågor med kopplingar till Smarta hem och boenden. Exempel på sådana spår är Äldreomsorg@Vitalis, Vård i hemmet, Vård på distans, Välfärdsteknik. Programmet i sin helhet publiceras under februari med redan nu kan du se ett exempel ur programmet med kommunfokus.

Äldreomsorg@vitalis

Vitalis gör i år en stor satsning på äldrefrågor. Sveriges befolkning blir allt äldre och i ett separat konferensspår – Äldreomsorg@vitalis – lyfter vi aktuella frågeställningar och utmaningar. Hur kan vi se till kvaliteten i äldreomsorgen och hur hittar vi nya sätt att jobba med ny teknik för att öka patientens självständighet, delaktighet och trygghet?

Intresserad av att ställa ut i området?

Utställningsmiljö

Vi bygger upp en exklusiv och inbjudande miljö med begränsat antal utställningsplatser.

Detta ingår:

 • Utställningsplats i miljön för att visa produkt eller tjänst inom Smarta hem och boenden. Inkluderar digital skärm, disk, spotlight, el.
 • Presentationstid 2 x 15 min, på Smarta hems demoscen.
 • Sponsorpaket kopplat till utställningsplats:
  – Namn och logotype på hemsidan – på sidan om Smarta hem och boenden
  – Namn och logotype i tryckt konferensprogram
  – Namn och logotype i nyhetsbrev med fokus på Smarta hem och boenden
  – Erbjudanderabatt (30%) på konferenskort när ni bjuder in delegater till relaterat program
  – Namn och logotype i en annons med fokus smarta hem och boenden

Pris: 30 000 SEK

Utställare utanför torget, verksamma inom smarta hem och boenden, kan boka endast sponsorpaketet inklusive talartid på demoscenen för 15 000 SEK. För dem som vill boka ordinarie monterplats i området finns angränsande utställningsyta med fokus smarta hem. Kontakta oss så hjälper vi dig