Smarta hem och boenden

Omsorgslösningar för framtiden

Välkommen till Smarta hem och boenden – omsorgslösningar för framtiden!

Sveriges befolkning blir allt äldre och det krävs nya arbetssätt och ny teknik, såväl i hemmet som på särskilda boenden, för att möta utmaningarna. Smarta hem och boenden är en utställningsdel med fokus på välfärdsteknik och tillgängliga boendemiljöer samt vård och omsorg i hemmet.

Här hittar du produkter, tjänster och kommunikations-lösningar som bidrar till ökad självständighet, delaktighet, trygghet och en bättre vardag för många människor. Som exempel kan nämnas hemmonitorering, digitala trygghetslarm, fjärrtillsyn, gps-positionering, sensorer, avvikelsedetektion, mobilt arbetssätt, telemedicin, AI, robotik och annat teknikstöd.

Besökarmålgrupp

Du som jobbar med äldrefrågor eller digitalisering av vård och omsorg i hemmet, exempelvis socialchefer, verksamhets- och enhetschefer, politiker, projektledare, strateger, verksamhetsutvecklare, IT-ansvariga, biståndshandläggare, vårdpersonal och upphandlare m.fl.

Vad tycker utställarna?

Rikard Malmberg, Näringslivskoordinator, Hälsoteknikcentrum, Högskolan i Halmstad 
”På ett och samma ställe kan vi träffa alla intressenter för vår räkning. Det gör så klart Vitalis till en självklar mötesplats att både besöka och ställa ut på. Vi når ut, träffar nya partners, underhåller befintliga och får ny insikt om vad som finns och är på gång. Tack för en helgjuten insats!”

Clarence Jacobson, VD, Evondos
”Vitalis har under våren varit den viktigaste mötesplatsen i Sverige för oss på Evondos. Genom deltagandet i Smarta Hem och Boenden kunde vi nå alla relevanta målgrupper och på ett effektivt sätt berätta om vår passion, att med vår välfärdsteknologiska tjänst förbättra patientsäkerheten för patienter i hemsjukvården.”

Intresserad av att ställa ut i området?

Kontakta:

Håkan Arenvid, Försäljningsansvarig 
Tel: +46 (0)31-708 86 49
hakan.arenvid@svenskamassan.se