Svensk kunskapsresa till Chicago i april 2023

E-hälsa och digitalisering inom vård, omsorg och socialtjänst. Anmälningen är stängd.

E-hälsa och digitalisering inom vård, omsorg och socialtjänst. Anmälningen är stängd.

Svensk kunskapsresa till Chicago i april 2023

Kunskapsresan arrangeras av Business Sweden, U.S. Commercial Service och Vitalis i samverkan. Här hittar du allt du behöver veta inför resan, informationen uppdateras löpande.

            

Se upplägg och innehåll för resan

Deltagande i svenska delegationens möten och måltider

Pris är i dagsläget ej klart. Principen kommer vara ”självkostnad”. Dvs ingen av de arrangerande organisationerna kommer att göra vinstpåslag.

Pris meddelas så snart som möjligt och betalning kommer att hanteras av Business Sweden. Anmälan är stängd.

Hotell

Varje deltagare bokar hotell via HIMSS webbplats. Hotellrummen kan avbokas fritt fram till 17 mars.
Vi har inga reserverade rum, men föreslår i första hand hotellet ”Chicago Marriott Downtown Magnificent Mile”. Skulle det bli fullt så finns det flera andra hotell inom gångavstånd.

Boka hotell

HIMSS konferensen

Deltagare bokar sin egen konferensbiljett via HIMSS webbplats. Pris government: ca 10 000 SEK.

Boka konferensbiljett

Flygresa

Deltagare bokar sin egen flygresa, ca 10 000 SEK med SAS.

HIMSS 2023

Kunskapsresan görs i anslutning till HIMSS konferensen 2023. HIMSS konferensen är världens största e-hälsokonferens. Den genomförs årligen på olika platser i USA. Över 40,000 personer från mer än 90 länder besöker konferensen för att få ta del av det senaste och framtidens e-hälsa och digitalisering inom vård och omsorg. En besöksguide för konferensen (ej industrisponsrad) kommer att tas fram med förslag på vilka föreläsningar och aktiviteter i utställningen som man kan ta del av för inspiration och fördjupning.

Varför delta på årets kunskapsresa?

I Sverige pågår nu ett intensivt arbete med att införa nya eller vidareutvecklade vårdinformationssystem i regionerna och behovet av att dessa integreras i en större helhet där ansvar också ligger hos kommuner, myndigheter och privata utförare. Vårdinformationssystemen kan ses som plattformar som både kompletteras och utmanas av leverantörer som erbjuder mer nischade system för t.ex. avancerade beslutsstöd, kunskapsstyrning och anslutning av medicintekniska lösningar så väl på sjukhus, öppenvårdsmottagningar som i hemmen.

Sveriges Vision eHälsa 2025 säger att ”År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e‐hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet.”.

Sverige har också med Life Science Strategin en hög ambitionsnivå där strukturer för samverkan; nyttiggörande av hälso- och vårddata för forskning och innovation; integrering av forskning och innovation i vården; välfärdsteknik för ökad självständighet, delaktighet och hälsa; forskning och infrastruktur pekas ut som avgörande framgångsfaktorer. Investerings- och exportfrämjande är de två grundläggande komponenterna i internationaliseringen av svensk life science.

Delegations- och kunskapsresa

Det finns en tradition att vårdgivare, myndigheter, intresseorganisationer och industri åker på gemensamma kunskapsresor för att tillsammans lära och i direkt anslutning till detta föra samtal om vad vi kan lära oss av andra. Dessa resor har dels varit riktade på enskilda projekt såsom NHS Connecting for health (London), Canada Health Infoway ( Toronto) men på senare år oftare med gemensamma arrangemang i anslutning till internationella konferenser i såväl Europa som USA.

Kunskapsresa blir en utblick där vi med utgångspunkt ifrån våra frågeställningar tar hjälp av erfarenheter ifrån internationella organisationer och i efterföljande samtal diskuterar hur vi bäst kan leda och styra utvecklingen framåt på hemmaplan.

Vi kommer också utforska lösningar som presenteras av leverantörer och framgångsrika amerikanska vårdgivare. Syftet med detta är att dels att få en inblick i vad som är möjligt, men också att skapa en arena där amerikanska och svenska leverantörer kan samtala om samverkan för att skapa en större marknad för dem båda.

Kunskapssessionen är ett forum där samtliga deltagare i den svenska delegationen är välkomna att i ett icke-kommersiellt sammanhang öppet kan diskutera frågeställningarna.

Kunskapsresan består av dels intressanta föredrag och workshops samt interna diskussioner mellan olika aktörer från olika delar av svensk e-hälsa och digitaliseringssektorn.

Kunskapsresan arrangeras av Business Sweden, U.S. Commercial Service och Vitalis i samverkan. Ett programråd utformar innehållet till kunskapsresan, baserat delvis på inkomna intresseanmälningar. Programrådet leds av Hans Almvide, Konferensansvarig Vitalis, hans.almvide@gmail.com, 0722-482240

Upplägg och innehåll för Kunskapsresan 2023

Detaljprogram kommer att skickas ut ca 2 månader innan genomförandet.

Fredag & Lördag, 14-15 april
– Inresa, deltagarna bokar in egna resa

Söndag, 16 april
– Program och gemensam lunch under dagen, tillsammans med hela den svenska gruppen
– Middag med mingel, tillsammans med hela den svenska gruppen

Innehållet här nedanför kräver att du köper konferenskort till HIMSS
Måndag, 17 april
– 17.00-19.00 – HIMSS opening reception, öppningsmingel för konferensdeltagare

Tisdag, 18 april
– 8-30-10.00 – FM Opening keynote på HIMSS konferensen
– Lunch and learn, tillsammans med hela den svenska gruppen
– Eftermiddag, föredrag och utställningsbesök på HIMSS
– Mingel på hotellet, tillsammans med hela den svenska gruppen (egen kostnad)

Onsdag, 19 april
– Förmiddag, föredrag och utställningsbesök på HIMSS konferensen
– Lunch and learn, tillsammans med hela den svenska gruppen.
– Eftermiddag, föredrag och utställningsbesök på HIMSS
– Mingel på hotellet, tillsammans med hela den svenska gruppen (egen kostnad)

Torsdag, 20 april
– Förmiddag, föredrag och utställningsbesök på HIMSS konferensen
– Lunch and learn Lunchen sker tillsammans med hela den svenska gruppen.
– Eftermiddag, föredrag och utställningsbesök på HIMSS konferensen
– Mingel på hotellet, tillsammans med hela den svenska gruppen (egen kostnad)
– HIMSS Thursday Night Special Event: Laugh N’ Roll*. Extra kostnad. Bokas i samband med Himss konferenskort

Svensk kunskapsresa till Chichago 2023 arrangeras av Business Sweden, U.S. Commercial Service och Vitalis i samverkan