Programrådsmedlemmar

Vitalis 2022

Ordförande och ansvarig för konferensprogrammet:
Hans Almvide, konsult, Svenska Mässan

Medlemmar:
Anders Thurin, SFMI
Sundström Patrik, SKR
Magnus Fogelberg, SFMI/Svenska Läkare-Sällskapet
Karin Båtelson, Sveriges Läkarförbund
Emma Spak, SKR/Sveriges Läkarföbund
Martin Rydmark, Sahlgrenska Akademien
Lotta Holm Sjögren, Socialstyrelsen
Lisa Hagberg, Region Stockholm
Lars Lindsköld, SFMI
Lotta Stenberg, Famna
Wenche Lerme, Göteborgs stad
Mikael Johansson, Inera
Anette Mårdbrink, Swedish Medtech, ICT-gruppen
Evamaria Nerell, Socialstyrelsen
Gårdmark Östh Karin, Läkemedelsverket
Sara Meunier, Inera
Ulrika Borgelin Stoltz, eHälsomyndigheten
Niklas Eklöf
Helena Palm, SKR
Bengt von Zurmuhlen, Läkarförbundet/Sjukhusläkarna
Joakim Falk, Svensk Sjuksköterskeförening
Johanna Ulfvarsson, Svensk Sjuksköterskeförening
Jonas Vallgårda, Vårdförbundet
Hanna Svensson, Patientrepresentant
Roshan Tofighi, Patientrepresentant
Anette Falkenroth
Lena Morgan, Swedish Standards Institute
Åke Nilsson, eHälsomyndigheten
Per Englund, Region Stockholm
Nasim Farrokhnia, eHälsoläkarna
Magnus Lejelöv, LIF – de forskande läkemedelsföretagen