Programrådsmedlemmar

För Vitalis 2020

Ordförande och ansvarig för konferensprogrammet:
Hans Almvide, konsult, Svenska Mässan

Medlemmar:
Karin Båtelson, Sjukhusläkarna
David Liljequist, Svensk Sjuksköterskeförening
Lotta Stenberg, Famna
Linda Swirtun, Vinnova
Angelica Hafström, Uddevalla kommun
Martin Rydmark, Sahlgrenska Akademin
Lotta Holm-Sjögren, Socialstyrelsen
Evamaria Nerell, Socialstyrelsen
Mikael Johansson, Inera AB
Ragnar Nordberg och Magnus Fogelberg, Svensk Förening för Medicinsk Informatik
Anette Mårdbrink, B3 Healthcare Consulting, Swedish Medtech – ICT-gruppen
Patrik Sundström, Sveriges Kommuner och Landsting
Kerstin Karlsson, Göteborgs stad
Lars Lindsköld, Svensk Förening för Medicinsk Informatik
Lisa Hagberg, Stockholms Läns Landsting
Ulrika Borgelin Stoltz, eHälsomyndigheten
Emma Spak, SKL
Therese Sjöberg, Innovationsplatsen, Karolinska Universitetssjukhuset
Karin Gårdmark Östh, Läkemedelsverket
Helena Palm, SKL
Bengt von Zur Mühlen, Sjukhusläkarna
Joakim Falk, sektionen för omvårdnadsinformatik, Svensk Sjuksköterskeförening
Johanna Ulfvarsson, Svensk Sjuksköterskeförening
Jonas Vallgårda, Vårdförbundet
Hanna Svensson, patientrepresentant
Nicklas Mårtensson, Funktionsrätt Sverige
Lena Morgan, Svenska Institutet för Standarder
Anette Falkenroth, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 

 

Hanna Svensson

Patientrepresentant

Emma Spak

SKL

Patrik Sundström

Sveriges Kommuner och Landsting

Kerstin Karlsson

Göteborgs stad