Programrådsmedlemmar

Vitalis 2023

Ordförande och ansvarig för konferensprogrammet:
Hans Almvide, konsult, Svenska Mässan

Medlemmar:
Anders Thurin, SFMI
Sundström Patrik, SKR
Magnus Fogelberg, SFMI/Svenska Läkare-Sällskapet
Karin Båtelson, Sveriges Läkarförbund
Lotta Holm Sjögren, Socialstyrelsen
Carina Söder, Region Stockholm
Lars Lindsköld, SFMI
Lotta Stenberg, Famna
Wenche Lerme, Göteborgs stad
Mikael Johansson, Inera
Anette Mårdbrink, Swedish Medtech, ICT-gruppen
Evamaria Nerell, Socialstyrelsen
Gårdmark Östh Karin, Läkemedelsverket
Christina Kling Hassler, Inera
Ulrika Borgelin Stoltz, eHälsomyndigheten
Niklas Eklöf, Socialstyrelsen
Helena Palm, SKR
Bengt von Zurmuhlen, Läkarförbundet/Sjukhusläkarna
Joakim Falk, Svensk Sjuksköterskeförening
Johanna Ulfvarsson, Svensk Sjuksköterskeförening
Jonas Vallgårda, Vårdförbundet
Hanna Svensson, Patientrepresentant
Anette Falkenroth
Lena Morgan, Swedish Standards Institute
Åke Nilsson, eHälsomyndigheten
Per Englund, Region Stockholm
Nasim Farrokhnia, eHälsoläkarna
Gunilla Englund, LIF – de forskande läkemedelsföretagen