Äldreomsorg@vitalis

Detta spår riktar sig till dig som jobbar med eHälsofrågor inom kommunen – ett prioriterat område på Vitalis. Vi fokuserar på utmaningar inom kommunens vård, omsorg och socialtjänst.

Detta spår riktar sig till dig som jobbar med eHälsofrågor inom kommunen – ett prioriterat område på Vitalis. Vi fokuserar på utmaningar inom kommunens vård, omsorg och socialtjänst.

Äldreomsorg är ett prioriterat område på Vitalis. Vi fokuserar på utmaningar inom kommunens vård, omsorg och socialtjänst. Behovet av erfarenhetsutbyte och kunskap ökar – och att få ta del av goda exempel.

I spåret – Äldreomsorg@vitalis – lyfter vi aktuella frågeställningar, utmaningar och digitaliseringens möjligheter. Hur kan vi följa kvaliteten i äldreomsorgen genom strukturerad dokumentation och hur hittar vi nya sätt att jobba med ny teknik för att öka patientens självständighet, delaktighet och trygghet? I takt med att hemmaboendet blir förlängt och vård och omsorg till stor del förflyttas till hemmet krävs nya arbetssätt.

Målgrupp
Vitalis riktar sig till dig som jobbar strategiskt med äldrefrågor inom kommunal vård, omsorg och socialtjänst; socialchefer, verksamhets- och enhetschefer, politiker, projektledare, strateger, verksamhetsutvecklare, IT-ansvariga och upphandlare m fl.