Äldreomsorg@vitalis

Det här riktar sig till dig som jobbar med eHälsofrågor inom kommunen – ett prioriterat område på Vitalis. Vi fokuserar på utmaningar inom kommunens vård, omsorg och socialtjänst. Behovet av erfarenhetsutbyte och kunskap ökar – och att få ta del av goda exempel.

Det här riktar sig till dig som jobbar med eHälsofrågor inom kommunen – ett prioriterat område på Vitalis. Vi fokuserar på utmaningar inom kommunens vård, omsorg och socialtjänst. Behovet av erfarenhetsutbyte och kunskap ökar – och att få ta del av goda exempel.

Äldreomsorg@vitalis

– stor satsning på äldrefrågor 

Vitalis lägger stort fokus på äldrefrågor under konferens och utställning. Sveriges befolkning blir allt äldre och i ett separat konferensspår – Äldreomsorg@vitalis – lyfter vi aktuella frågeställningar och utmaningar. Hur kan vi se till kvaliteten i äldreomsorgen och hur hittar vi nya sätt att jobba med ny teknik för att öka patientens självständighet, delaktighet och trygghet? I takt med att hemmaboendet blir förlängt och vård och omsorg till stor del förflyttas till hemmet krävs nya arbetssätt.

Se alla spår inom äldreomsorg 2018 >>

Röster från besökare 2018

Kerstin Karlsson, Chef senior Göteborg och samordnare av uppdraget Attraktiv Hemtjänst, Göteborg stad
”En föreläsning som jag tyckte var extra intressant var Connect, den bidrog med givande diskussioner om best practice och implementeringen av välfärdsteknik ur ett praktiskt perspektiv. Jag blev också inspirerad av Hospital Pavillion, det gav en inblick i framtiden och gav en känsla kring vart vi är på väg. Även om det inte är riktat till kommunerna så kan det ändå anpassas till våra verksamheter.”

Mia Gustafsson, Västra Götalands Regionen, Projektledare
”Vitalis erbjuder stor variation och utbudet är oerhört brett, det är som ett riktigt smörgåsbord! Vi letar efter lösningar som kan stödja vårt arbete med den nära vården. Vi är intresserade av teknikutvecklingen som sker, främst patient och vård. Vi vill se vad vi kan dra nytta av så satsningen av äldrevården är väldigt positiv, det är en framtida utmaning som är viktig att belysa.”

Målgrupp
Vitalis riktar sig till dig som jobbar strategiskt med äldrefrågor inom kommunal vård, omsorg och socialtjänst; socialchefer, verksamhets- och enhetschefer, politiker, projektledare, strateger, verksamhetsutvecklare, IT-ansvariga och upphandlare m fl.

Smarta hem och boenden

I anslutning till konferensspåret Äldreomsorg@vitalis arrangeras en utställningsdel med fokus på smarta hem och boenden. Här finns produkter, tjänster och kommunikationslösningar som bidrar till en bättre vardag för många människor. Som exempel kan nämnas monitorering, nattkameror, trygghetslarm, gps-positionering, sensorer, smarta golv, mobilapplikationer, telemedicin och olika kommunikationslösningar samt teknikstöd.

Vill du ställa ut i området Smarta hem och boenden?
Ta vara på möjligheten att träffa intresserade besökare från kommunal vård, omsorg och socialtjänst! Du kan boka ordinarie monteryta i valfri storlek eller enkla och prisvärda paket där du till en låg kostnad kommer till en färdig mindre monter, inklusive företagsnamn, matta och belysning. Kontakta Maria Sterner eller Håkan Arenvid.

Möten över gränserna

Den kommunala utvecklingen inom området handlar inte bara om att hitta lösningar i den egna verksamheten. Många invånare har sammansatta behov som kräver insatser från olika huvudmän, såväl kommun som landsting. Vitalis ger dig möjlighet att träffas över gränserna och på så sätt hitta gemensamma lösningar.