Utställare

CompuGroup Medical Sweden AB

Plats: B03:12
CompuGroup Medical Sweden AB
Representerat företag visas med en bock
Laddar ...
Inget resultat

Beskrivning

CGM gör det enklare för vården och omsorgen att digitalisera sina processer


CGM skapar innovativa digitala lösningar för en mer jämlik vård och hälsa, ökad patientsäkerhet och som frigör tid för mer patientnära vårdarbete. Som företag växer vi kontinuerligt och har idag medarbetare med olika kompetenser i 56 länder med drygt 1,5 miljoner användare av våra lösningar.

CGM är en stark aktör på den globala e-hälsomarknaden med bas i Europa. Vi är en av de ledande i Sverige med drygt 30 års erfarenhet kring utveckling av vårdinformationssystem till offentlig och privat driven hälso- och sjukvård, barnhälsovård, företagshälsovård, laboratorier och elevhälsa.

Vi är starkt engagerade att tillsammans med våra kunder förverkliga Sveriges vision om att bli bäst i världen på att nyttja e-hälsans möjligheter.