Vitalis Main Partner

100 000 SEK

(Exklusivt, begränsat antal)

• Föreläsning 30 minuter i fysiskt program
• Förinspelad föreläsning i digitalt program
• Två konferenskort
• Banner i nyhetsbrev
• Exponering på registreringssida för delegater
• Logga på Vitalis hemsida
• Logga i Vitalis nyhetsbrev
• Exponering i digital sändning, samt på skärm i fysiska konferensrum
• Kontaktuppgifter konferensdeltagare (som godkänner info från tredje part)

 

Kontakta hakan.arenvid@svenskamassan.se eller vitalis@svenskamassan.se för att boka!