Stor videovägg

40 000 SEK

Exponeras på väggen i huvudentrén under mässans tre dagar.

Kontakta hakan.arenvid@svenskamassan.se eller vitalis@svenskamassan.se för mer information kring sponsorpaket och tilläggstjänster.