Innovation och samverkan i fokus på årets Vitalis

Över 700 föreläsare och 400 programpunkter lockade över 6000 medverkande till Vitalis – Nordens ledande mötesplats för framtidens hälsa, vård och omsorg. 

– Det visar hur angelägen mötesplatsen är, allt fler inser vikten av att verkligen ta tillvara digitaliseringens möjligheter, säger Maria Sterner, affärsansvarig på Vitalis.

 

Vitalis samlar de viktigaste aktörerna inom hälsa, vård och omsorg. Under fyra intensiva dagar förvandlas Svenska Mässan i Göteborg till ett stort community med samma mål: att tillsammans forma framtidens vård och omsorg.

 

– För att möta de utmaningar vi står inför krävs engagemang och kunskap på alla beslutsnivåer, säger Maria Sterner. Därför behövs Vitalis.

 

“Både mässa och konferens ännu viktigare”

Beredskapsfrågan, alltså hur väl Sverige står rustat vid potentiella kriser, är en av de frågor som fått stort utrymme i årets genomförande av Vitalis. Allt från sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johanssons invigningstal till föreläsningar och samtalen på mässgolvet.

 

– Det är frågor som inte var lika aktuella för några år sedan men som nu är oundvikliga.

Vi har haft många programpunkter kring just beredskap och säkerhet: Hur står vården redo för olika former av kriser?

 

Ambitionen att driva omställningen tillsammans är också en stor del av Vitalis.

– Vitalis är en stor mötesplats där alla intressenter som formar framtidens vård och omsorg finns representerade. Det är nog Vitalis absolut viktigaste funktion – mötet och samverkan mellan alla de här aktörerna.

 

Årets mässa hade över 700 föreläsare, 400 programpunkter i upp till 18 parallella spår varav 180 timmar tillgängligt digitalt i efterhand.

 

– Vi har en bredd i programpunkterna med olika inriktning beroende på målgrupp. Så det är ett väldigt massivt kunskapsinnehåll, säger Sterner.

 

Vitalis Innovation Area ny mötesplats

En nyhet i år var Vitalis Innovation Area som samlar programpunkter, aktörer och aktiviteter med fokus på innovation, entreprenörskap och framtid – en mötesplats för innovatörer och investerare, och för de som är nyfikna på det senaste.

 

– Vitalis innovation Area kommer att fortsätta utvecklas då vi ser ett stort behov av den typen av möten för att driva utveckling och innovation, förklarar Maria Sterner.

 

 

 

Kräver engagemang och kunskap

Både regioner och kommuner kämpar ekonomiskt, vilket gör omställningen ännu viktigare och mer aktuell.

 

– Därför är det extra kul att se att vi till och med ökar besökarantalet jämfört med föregående år. Vi ser att Vitalis som mötesplats fyller en viktig funktion för att driva frågor om framtidens vård och omsorg, säger Maria Sterner.

 


 

Så här tyckte några utställare om Vitalis 2024

Åsa Söderlund, marketing manager, Visiba

“Vi tar med oss jättemycket kunskap kring digital triage och AI inom sjukvården som vi jobbar med, eftersom vi har AI i vår triage-lösning. På årets Vitalis hittade vi spår som är väldigt relevanta för oss. Vitalis ger en insikt om vad som händer på marknaden. Det är oerhört värdefull kunskap att ta med sig in i verksamheten”.

 

Annica Grimberg Lignell, verksamhetsansvarig, Sahlgrenska Science Park.

“För oss är Vitalis en fantastiskt bra arena för de företag vi representerar. Här får de synas och bli uppmärksammade. Här tas ofta de tidigaste affärskontakterna”.

 

Och så här tyckte några besökare

Alja Jakupovic informatiker, Västra Götalandsregionen

“Man får bra pejl på det som händer runt om i regionerna och nationellt. Det är väldigt värdefullt tycker jag, att få insyn i och bli inspirerad av det andra gör”.

 

Kristin Norrgård, projektledare inom vård och omsorg, Arvika kommun

“Vitalis är den största mötesplatsen när det gäller just digitalisering, som är högaktuellt för oss.

Det är ett jättebra tillfälle att nätverka och skaffa nya kunskaper, idéer och bli inspirerad. Det är därför vi väljer att prioritera just Vitalis”.

 

Fotograf: Natalie Greppi