"Vitalis är det perfekta stället att uppdatera mig på allt som har hänt på området" säger Marta Gandra Nannskog, SKR

Vi intervjuade Marta Gandra Nannskog, handläggare på Sveriges Kommuner och Regioner och medlem i Vitalis programråd för att höra hennes tankar inför konferensen i maj 2024.

 

Vad ser du mest fram emot på Vitalis 2024?

Eftersom jag har varit borta en stund från digitaliseringsfrågorna för att arbeta i en statlig utredning tänker jag att Vitalis är det perfekta stället att uppdatera mig på allt som har hänt på området den senaste tiden och att nätverka med kommuner, myndigheter och andra aktörer. Det känns som att kommunerna äntligen har börjat komma på banan ordentligt när det gäller digitaliseringen så det ska bli riktigt spännande att få ta del av allt som pågår!

 

Vilka frågor brinner du för?

Mitt område är socialtjänsten, kanske framförallt arbetet med barn och unga, men även socialtjänsten i stort så jag ser främst fram emot att ta del av kommunernas utvecklingsarbeten, men även att få grepp om vilka problem och frågeställningar de och landet i stort har så att vi på SKR på bästa sätt kan stötta kommunerna i att använda digitaliseringen för att hantera de stora utmaningar de står inför med en minskad budget, kompetensförsörjningen och en förändrad demografi.

 

Vad kan en besökare förvänta sig från programmet i år?

Som vanligt en riktigt stor mångfald bland presentatörer från både praktiken, forskning och myndigheter. AI kommer inte överraskande att vara ett stort tema i år.

 

Vilka utmaningar ser ni att branschen står inför och hur kan årets program bidra?

Det är tyvärr inget nytt, men som vanligt är nog de juridiska frågeställningarna de svåraste. Det är svårt att vara innovativ med lagstiftning som utgår ifrån hur vi alltid har arbetat. Det finns en problematik med att tillsynsmyndigheterna först i efterhand bedömer om kommunerna och regionerna agerar rätt när de använder nya arbetssätt. Vi hoppas att programmet kan belysa många av de frågeställningarna och så långt det är möjligt klargöra det som går.