Alexandra Eilegård Wallin betonar möjligheten för sjuksköterskor att uppdatera sig inom e-hälsa på Vitalis 2024

Vi intervjuade Alexandra Eilegård Wallin, sakkunnig i forsknings- och e-hälsofrågor vid Svensk sjuksköterskeförening och medlem i Vitalis programråd för att höra hennes tankar inför konferensen i maj 2024.

 

Vad ser du mest fram emot på Vitalis 2024?

Jag ser fram emot att träffa deltagare från olika regioner, kommuner, privata vårdgivare och andra samhällsviktiga representanter. Det digra konferensprogrammet från 2023 lovar gott inför 2024. Att följa utvecklingen inom de olika representanternas visioner är intresseväckande. Ett viktigt mål med deltagandet är också nätverkandet och möjligheten till givande diskussioner kring kommande utmaningar och utveckling inom E-Hälsa inom framtidens hälso- och sjukvård. Vitalis står för en av de viktigaste arenorna för samverkan mellan olika samhällsviktiga funktioner.

 

Vilka frågor brinner du för?

Som legitimerad sjuksköterska och forskare inom omvårdnad samt sakkunnig i forsknings- och e-hälsofrågor vid Svensk sjuksköterskeförening är det naturligt för mig att verka för sjuksköterskans profession med huvudämnet omvårdnadsvetenskap i fokus. Att tillvarata patient och närståendes intressen och kunskaper i vårdsituationer är väl så viktigt samt att förmedla evidensbaserad forskning och e-hälsa för en jämställd vård. Legitimerade sjuksköterskor har en bred och gedigen kunskap som, när omvårdnaden är som bäst, är evidensbaserad och personcentrerad vilket leder till bästa vård för patienten.

 

Vilka utmaningar ser ni att branschen står inför och hur kan årets program bidra?

Utvecklingen avseende nya behandlingsmetoder och medicinteknik inom hälso- och sjukvård är progressiv och framåtsträvande. Det är därmed av stor vikt att sjuksköterskor löpande uppdaterar sig och erhåller kunskap om e-hälsa och dess fördelar för patienter och närstående. Hälso- och sjukvården har idag och framöver flera utmaningar att tackla där bland annat bristande kompetens kring e-hälsoutvecklingen är något alla ansvariga parter gemensamt behöver se över. Vi, inom hälso- och sjukvård behöver utreda och analysera hur vi får fler sjuksköterskor samt även andra professioner att stanna i vården och hur vi rekryterar fler att vilja arbeta inom hälso- och sjukvården. Arbetsmiljö är, tror jag, en av nycklarna till rekrytering av personal och jag hoppas att via Vitalis och dess stora närverk finna kunskap och lärdom om effektivisering och förbättring av bland annat arbetsmiljö med stöd i digitala lösningar.

 

Vad kan en besökare förvänta sig från programmet i år?

Som besökare vid årets Vitaliskonferens kan deltagarna ta del av ett brett program bestående av allt från forskningsprojekt inom e-hälsa, goda exempel från verksamheter samt nya innovativa e-hälsolösningar. Utmaningar finns det alltid oavsett bransch, det gäller bara att tänka kreativt, positivt och att se framtida möjligheter. Blir något mindre bra, ta del av tidigare kunskap, tänk om och tänk nytt. Vitalis kan bidra med nytänkande och nätverkande liksom möjlighet att ta del av andras erfarenheter vilket i sin tur kan leda till att verksamheter utvecklas.