Daniel Forslund om Vitalis 2024 "Lägger en ny grund för den digitala utvecklingen för flera år framåt"

Vi intervjuade Daniel Forslund, Utvecklingsansvarig för digitalisering, forskning, innovation och Life Science på Vårdföretagarna och medlem i Vitalis programråd för att höra hans tankar inför konferensen i maj 2024.

 

Vad ser du mest fram emot på Vitalis 2024?

Framför allt ser jag fram emot att träffa alla gamla och nya kollegor, Vitalis är verkligen en av årets viktigaste mötesplatser för alla oss som arbetar med den digitala utvecklingen av välfärden! 2024 ser också ut att bli ett särskilt intressant år då det börjar bli lite av islossning i många djupfrysta frågor som vi pratat om i decennier. Att vi äntligen börjar strukturera upp arbetet med en gemensam digital infrastruktur, lösa legala hinder för delning av hälsodata och skapa en ny ersättningsmodell för den digifysiska vården är bara några exempel på stora och komplexa frågor där det nu rör på sig. Kan vi lösa en del av dessa grundläggande hinder kan det frigöra mycket utvecklingskraft i vård och omsorg!

 

Vilka frågor brinner du för?

Det är att försöka lösa alla de hinder som står i vägen för vårdens utveckling. Jag blir fortfarande så upprörd över hur orimligt det är att vi – ofta helt oavsiktligt – hindrar och hämmar införandet av den smarta teknik som både patienter och personal förväntar sig ska finnas i vård och omsorg på samma sätt som i våra privatliv. Därför är det de grundläggande orsakerna till att införandet av ny teknik och nya metoder tar för lång tid som engagerar mig mest. Vi behöver hitta, förstå och lösa hinder i juridik och politik för att tekniken ska fungera i praktiken!

 

Vad kan en besökare förvänta sig från programmet i år?

Det finns ett enormt engagemang att bidra med föreläsningar, kunskapsutbyten, utbildningar och samtal för att flytta utvecklingen framåt. Min känsla är att årets Vitalis kommer bli högintensivt och att vi 2024 lägger en ny grund för den digitala utvecklingen för flera år framåt. Det finns en ökad lyhördhet från statliga utredningar, myndigheter och regeringen som äntligen har prioriterat upp de digitala frågorna och som nu söker de nya lösningar som tar oss framåt. Jag hoppas att alla delar av vård- och omsorgssektorn bidrar med sin kunskap för att vi ska kunna göra just detta!

 

Vilka utmaningar ser ni att branschen står inför och hur kan årets program bidra?

Under pandemin såg vi vilken fantastisk innovationskraft och förmåga till kreativ problemlösning det finns hos vård- och omsorgspersonal och vårdgivare. När vi minimerade byråkratin och släppte detaljstyrningen frigjorde vi en enorm kraft hos våra medarbetare och verksamhetschefer, som fick vara kreativa och lösa till synes oöverstigliga problem på helt nya sätt. Jag hoppas därför att vi pratar mer om hur vi styr vården, inte bara vem som ska styra. Släpper regioner och kommuner taget om detaljerna och snarare stimulerar en tävlan om att nå högt ställda kvalitetskrav på nya sätt så kan vårdgivarna samarbeta nära med techföretag för att skapa de lösningar som välfärden behöver. Jag hoppas att årets Vitalis kan bidra till ett sådant samtal!