De tog priserna på Vitalis 2023: Innovation med fokus på tillgänglighet

Under invigningen av Vitalis, Nordens ledande eHälsomöte, korades tisdagen den 23 maj årets vinnare av HealthTech AwardVitalis stipendium och Sveriges eHälsokommun 2023.

 

Årets vinnare är:

  • Health Tech Award: Mabel AI som har utvecklat en AI-baserad lösning för taligenkänning och realtidsöversättning av medicinsk information.
  • Vitalis stipendium: Virginia Zazo, Region Västerbotten – Västerbotten utan Gränser, som har utvecklat en digital modell för behovsbaserad vårdkompetens världen över.
  • Sveriges eHälsokommun: Kalmar kommun som med hjälp av digitalisering utvecklat en mer hållbar och tillgänglig verksamhet där individanpassad vård och omsorg står i centrum.

 

På Vitalis 2023 står framtidens vård och omsorg i fokus. Årets upplaga erbjuder fullspäckade dagar med över 250 utställare, 445 programpunkter och hela 589 talare. Under tisdagen på Vitalis delades tre prestigefyllda priser ut till aktörer som med innovativ förmåga möjliggör för en tryggare och mer effektiv framtid för vården. I år med fokus på bland annat tillgänglighet och kompetensförsörjning.

 

HealthTech Award delas ut i samarbete mellan Vitalis, nätverket GREAT och Sahlgrenska Science Park i syfte att lyfta nordiska företag för innovativa healthtech-lösningar med positiv inverkan på hälso- och sjukvård, prevention, hälsa och/eller livskvalitet.

 

HealthTech Award tilldelas i år Mabel AI, som genom modern teknik innoverar hälso- och sjukvården med en AI-baserad lösning som erbjuder taligenkänning och realtidsöversättning av medicinsk information.

 

– Det känns fantastiskt, vi är fortfarande i chock med tanke på de andra fantastiska finalisterna. Språkbarriärer inom vården kan vara avgörande för liv eller död och vi bestämde oss för att hitta en lösning på problemet. Ett år senare har vi en fungerande produkt. Med Mabel AI hoppas vi förbättra integrationen i det svenska samhället, minska kostnader och erbjuda bättre översättningar än patienterna vanligtvis får, säger Shahid Jabbar, grundare och vd för Mabel AI.

 

Juryns motivering:

Sjukvård handlar om att hantera information och agera utifrån den. Att överbrygga språkbarriärer på ett korrekt sätt mellan patient och vårdpersonal samtidigt som man värnar om integriteten är en nyckel för att säkerställa rätt och likvärdig vård. Vinnaren erbjuder taligenkänning och realtidsöversättning av medicinsk information i en AI-baserad lösning, vilket minimerar språkförbistringar och tillåter anslutning till patientjournaler med bara ett klick. Även offline, under krig och katastrofer. HealthTech Award 2023 går till en innovation som ger språkstöd i kritiska situationer när varje sekund räknas.

 

Vitalis stipendium delas ut för 19:e gången och i år tilldelas det Virginia Zazo på Västerbotten utan Gränser, Region Västerbotten. Syftet med stipendiet är lyfta och uppmärksamma personer som genom nytänkande metoder skapar nytta för individer, verksamheten eller samhället.

 

Zazo har, tillsammans med Västerbotten utan Gränser, skapat ett digitalt koncept för behovsbaserad kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården. Modellen ska användas för att nyttja vårdpersonalens kompetens bättre, oavsett var i världen de befinner sig. Det är ett distansoberoende koncept som ämnas attrahera kompetent arbetskraft från hela världen och på så sätt även öka tillgängligheten till vård.

 

– Det känns väldigt roligt och häftigt. Det är en bekräftelse på allt arbete som vi har gjort och som vi gör. Utmärkelser som denna är viktiga för hela teamet och ger mycket kraft och styrka att fortsätta driva vidare. Vår vision om att rekrytera kompetens oavsett var den finns ligger verkligen i tiden. Vi började för några år sedan men det är här det händer och det är nu. Tiden är knapp och vi måste styra om. Det handlar inte bara om att rekrytera utan även om att behålla personal och ge dem flexibla arbetsformer som tillåter dem att leva det liv de drömmer om, säger Virginia Zazo.

 

Juryns motivering:

Vinnaren av Vitalis Stipendium 2023 har tagit sig an en av vår tids stora ödesfrågor. Genom ett innovativt koncept för digital, distansoberoende och global kompetensförsörjning har man lyckats öka tillgängligheten till vård och attrahera kompetent arbetskraft från flera olika Länder. Projektet har gått från idé, förstudie och pilot till bred implementering i hela regionen och är ett fantastiskt exempel på hur man lyckats ställa om organisation och arbetssätt utifrån behov och tekniska möjligheter – till nytta och glädje för såväl vårdgivare och personal som Patienter. Regionen är en föregångare som visat att omställningen är möjlig – vi tror att många kommer följa efter.

 

Sveriges eHälsokommun 2023 är Kalmar kommun, som med hjälp av digitalisering utvecklat en mer hållbar och tillgänglig verksamhet. Med ett strukturerat och inkluderande arbete utgår de från individen och gör på så sätt stor skillnad för kommunens invånare – såväl de yngre som äldre.

 

– Det är fantastiskt att motta den här utmärkelsen och vara bäst i kommunsverige på digitalisering och e-hälsa. Jag tror att en av de viktiga delarna var att SKR utnämnde oss till modellkommun vilket gjorde att vi kunde ha någon som varje dag vaknade och tänkte på digitalisering och e-hälsa. Och vi ser att även andra, speciellt små kommuner, behöver det där stödet och resurser för att kunna göra detsamma, säger Michael Ländin, ordförande Omsorgsnämnden Kalmar kommun.

 

– Det vi lyckats med är att alla är involverade i det e-hälsoarbetet. Vi har fått in det i strukturen och politiker, tjänstepersonsledning och medarbetare är alla engagerade, jobbar med det och tar frågorna på allvar. E-hälsoarbetet är inte en separat fil vid sidan av utan det är ett medel vi använder, säger Roger Holmberg, ordförande i socialnämnden i Kalmar kommun.

 

Juryns motivering:

Med tydlig prioritering från politik och ledning har man skapat förmåga och förutsättningar för medarbetare att utveckla nya arbetssätt till nytta för invånare. En kommun som satt medskapande, tillgänglighet och individens egna resurser som utgångspunkt för utvecklingen. En kommun som skapat starka allianser med andra och som drivs av nyfikenheten till nya lösningar. En kommun som vågar testa och lära av misstag, men som bestämt sig för att vara bäst på att använda digitalisering för omställning till nära hälsa, vård och omsorg.

 

En kommun som vet att ensam inte är stark, som fokuserar på att realisera nytta och som med kraft driver förflyttning till en mer hållbar och tillgänglig verksamhet.

 

 

Vitalis nya status: möte inom ramen för det svenska EU-ordförandeskapet

 

I år har Vitalis även givits en ny status som ett möte inom det svenska EU-ordförandeskapet. Vitalis samarrangeras med den internationella MIE-konferensen som EMFI, European Federation Medical Informatics, står bakom. Temat är Caring is Sharing och berör delning av hälsodata över nationsgränser. Under Västra Götalandregionens värdskap har båda konferenserna nu officiellt listats som möten inom ramen för Sveriges ordförandeskap i Europeiska Unionens råd 2023.

 

Vill du veta mer?
Kontakta Maria Sterner, affärsansvarig för Vitalis på Svenska Mässan, tfn 031-708 82 35.

 

Fler bilder från prisutdelningen hittar du här »