Vitalis nya status: möte inom det svenska EU-ordförandeskapet

Ett begränsat antal möten och events får anordnas inom ramen för Sveriges ordförandeskap i EU.

Det är nu klart att Vitalis, central mötesplats för eHälsa, blir ett av dem.

– Väldigt roligt! Speciellt med tanke på att vår region ligger i framkant inom life science, säger Renée Bengtsson, fullmäktiges ordförande i Västra Götalandsregionen, som är värd för evenemanget.

 

Vitalis på Svenska Mässan i Göteborg är sedan drygt 20 år Nordens ledande mötesplats för eHälsa. Årets upplaga innehåller över 300 programpunkter, totalt 180 timmar konferens och 20 fördjupande workshops under fyra dagar, 22–25 maj. Såväl socialminister Jacob Forssmed som sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson medverkar i programmet.

 

I år samarrangeras den internationella MIE-konferensen med Vitalis. Bakom konferensen står EFMI, European Federation Medical Informatics. Årets tema är Caring is Sharing, som tar upp delning av hälsodata över nationsgränser.

 

Under Västra Götalandregionens värdskap har båda konferenserna nu officiellt listats som möten inom ramen för Sveriges ordförandeskap i Europeiska Unionens råd 2023.

– Det känns extra bra att vi kan välkomna alla besökare och delegater, nationella som internationella, till både MIE och Vitalis som en del av det svenska ordförandeskapet i EU, säger Renée Bengtsson.

Hon framhåller också Västra Götalands framskjutna position inom life science.

– Givetvis är det en styrka. Att vi som region och Vitalis som mötesplats kan attrahera en internationell konferens som MIE är ytterligare ett bevis på det.

Att Västra Götalandsregionen är värd kommer att märkas på många sätt, bland annat genom att regionen bjuder in alla delegater till ett välkomstmingel.

 

Ett synligt tecken på MIE’s och Vitalis upphöjda status är att logotypen för det svenska EU-ordförandeskapet kommer att användas i samband med evenemangen.

Hans Almvide, konferensansvarig på Vitalis, ser bara fördelar:

– Vi är mycket positiva till VGR’s värdskap och samarbetet med vår hemregion. Att det sker inom ramen för det svenska EU-ordförandeskapet ger ännu större bekräftelse åt vår mötesplats.

Vitalis internationella prägel blir alltmer framträdande, konstaterar han:

– I år har konferensprogrammet ett starkt EU-fokus, inte minst med tanke just på det svenska ordförandeskapet.

 

Ett exempel är spåret kring European Health Data Space, EHDS, som knyter an till den accelererande och gränslösa delningen av hälsodata.

– Det är första gången EU tar initiativ till att samordna datahanteringen inom hälso- och sjukvården, vilket kan få stor betydelse för både patienter och vårdpersonal. Och även utgöra underlag för forskning och politiska beslut.

 

Den internationella satsningen fortsätter även på nästa års Vitalis.

– Då samarrangerar vi bland annat en global konferens om personcentrerad vård, Knowledge and Innovations for Health in Changing Societies, med GPCC, Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs Universitet, säger Hans Almvide.

– Men vi får heller inte glömma att Vitalis har ett starkt nordiskt fokus. Det blir extra tydligt nästa år då Sverige är ordförande i Nordiska ministerrådet.

 

Vill du veta mer?
Maria Sterner
Affärsansvarig Vitalis, Svenska Mässan
[email protected]

 

Hans Almvide
Konferensansvarig Vitalis
tel 0722-48 22 40