Novartis söker dialog om hälsodata: "Hur kan vi bli bättre tillsammans?"  

När stora mängder hälsodata görs tillgängliga ökar möjligheten att snabbare utveckla nya och bättre läkemedel.

Vi engagerar oss djupt i frågan och vill bjuda in till en dialog, säger Daniel Höglund på Novartis, som gör en storsatsning på Vitalis.

 

Den globala läkemedelsjätten Novartis tar i år för första gången aktiv del i Vitalis. Både som utställare och genom ett eget konferenspass under eftermiddagen 24 maj.

– Vi besökte Vitalis i fjol och tyckte det var en mycket spännande arena, säger Daniel Höglund, healthcare solutions manager på Novartis Sverige.

– Anledningen till att vi nu medverkar är framförallt för att initiera en dialog kring användandet av hälsodata. Det är ett högintressant ämne för såväl patienter, vårdgivare som för oss i industrin.

 

Fokuserar tre perspektiv

Det är också temat för konferenspasset, som görs i samverkan med innovationsnätverket ScanBalt.

– Alla aktörer har sina intressen i detta, men tillsammans kan vi verka för att göra vården bättre och mer effektiv, menar Daniel.

Sessionen fokuserar tre perspektiv, med utgångspunkt från patienten, professionen samt regioner och myndigheter.

Patientorganisationer medverkar för att ge sin bild av användandet av hälsodata och vilka förbättringar det kan medföra för den enskilde patienten.

Den medicinska professionen, specialister och allmänläkare, berättar om hur de använder hälsodata, vad de bedömer som viktigast och vilka hinder man ser idag – till exempel när det gäller olika plattformar, specialistvård och åtkomst över regiongränser.

Representanter för myndigheter och regioner ger sin syn på framtidens lösningar och hur användandet av hälsodata kan förbättra vården.

 

Internationell panel diskuterar

I den avslutande delen av passet, som ScanBalt håller i, läggs fokus på EU-initiativet EHDS, European Health Data Space, som syftar till att samla, strukturera och dela hälsodata på ett nytt och gränslöst sätt.

För patienten innebär det att viktiga medicinska data följer med om man söker vård i ett annat EU-land, vilket även ska förenkla vårdpersonalens arbete.

En sekundär användning av alla samlade hälsodata berör forskningen och utvecklingen av nya läkemedel. På Vitalis kommer en panel av internationella experter att diskutera möjligheter och hinder.

– Novartis ambition är att vara en partner till vården och bättre förstå förutsättningarna och utmaningarna, så att vi tillsammans kan lösa dem, förklarar Daniel Höglund.

– Genom sekundär användning av hälsodata kan vi bland annat göra bättre uppföljning av effekten av läkemedelsbehandlingar och säkerställa att rätt behandling ges till rätt patient, till exempel när det gäller precisionsmedicin.

 

Integritetsfrågan måste lösas

Han hoppas att läkemedelsindustrin ska kunna dra nytta av att det skapas och samlas mer data, för att utveckla nya och bättre läkemedel.

– Men först måste integritetsfrågan lösas, så det verkligen går att beforska stora datamängder. Data måste avidentifieras, så de inte blir spårbara.

Daniel Höglund vill gärna se politiker och regionala tjänstemän i publiken på Vitalis, men även verksamhetsledare och kliniker. Samma grupper hoppas han kunna möta i fördjupande samtal i Novartis monter.