Efter segern i HealthTech Award: "Det stora genombrottet är nära"

I förra veckan skrev Detectivio, vinnare av HealthTech Award 2022, under ett samarbetsavtal som kan få stor betydelse för svensk sjukvård.

Det innebär att deras AI-baserade mjukvara, som mäter vitalvärden utan kroppskontakt, anpassas för mobiltelefoner.

– En möjlighet som kan bli revolutionerande för telemedicin, säger Stefan Malmberg, grundare av Detectivio.

 

HealthTech Award, som delas ut av Vitalis i samarbete med nätverket GREAT och Sahlgrenska Science Park, uppmärksammar innovationer som kan ha en positiv inverkan på människors liv och hälsa.

I fjol gick priset till Göteborgs-baserade Detectivio, som utvecklat en mjukvara som löser ett ständigt återkommande behov i sjukvården: att mäta vitalvärden. Med hjälp av artificiell intelligens och en kamera kan fem värden – puls, blodtryck, kroppstemperatur, andningsfrekvens, blodets syresättning – avläsas på en minut. Helt automatiskt, utan beröring av patienten.

 

Företag tog kontakt direkt

Prisutdelningen väckte eko. Redan på Vitalis uppvaktades Detectivio av flera företag. Med ett av dem, Visiba Care AB, har man just i dagarna tecknat ett samarbetsavtal.

Samarbetet syftar till att låta patienter själva göra vissa mätningar med kameran i mobiltelefonen via Detectivios AI-mjukvara och Visiba Cares digitala vårdplattform, som används av många regioner och privata sjukvårdsorganisationer.

– Det här visar teknologins potential att förbättra sjukvården på flera viktiga områden. När det är testat och klart blir tjänsten tillgänglig för vårdgivare och patienter i stora delar av Sverige, säger Stefan Malmberg.

– På så sätt skulle man kunna göra bedömningar på distans i flera fall och hjälpa patienter med olika tillstånd. Den möjligheten känns väldig spännande och kommer att vara revolutionerande för telemedicin!

 

Sparar tusentals timmar

Innovationens potential framgår av en färsk hälsoekonomisk studie, gjord av Sara El Sisi som del av hennes masterprogram vid Göteborgs universitet.

Analysen visar att runt 1 000 arbetstimmar i månaden kan sparas in vid en svensk akutmottagning. I pengar innebär det besparingar på många miljoner.

– Framförallt kan sjuksköterskornas tid användas till viktigare saker än att utföra mätningar om och om igen. På så sätt kan vårdarbetet bli mer effektivt och väntetiderna kortas, framhåller Stefan.

Fördelarna är alltså uppenbara. Att produkten inte redan finns ute på marknaden hänger samman med CE-märkningsprocessen.

– Vi vill ju utveckla den tillsammans med sjukvården, för att den ska bli så användbar som möjligt. Samtidigt finns det svårigheter i att påbörja sådana samarbeten, utan att redan ha en CE-märkt produkt. Det kan upplevas som ett moment 22, menar Stefan.

 

Ser europeisk marknad

Utmaningen till trots har Detectivio lyckats få till stånd sådana samarbeten, med Västra Götalandsregionen och Region Halland. Nu testas deras produkt på ett flertal kliniker, som en del av en klinisk studie.

– Vi hoppas och tror att CE-märkningen ska bli klar om två år. Då kommer vi att kunna erbjuda vår produkt till sjukhus och kliniker i Sverige, Norden och Europa, säger Stefan.

Han är tacksam för den uppmärksamhet priset på Vitalis gav och uppmanar alla som känner sig manade att söka HealthTech Award 2023.

– Det ska man absolut göra! Priset öppnar dörrar, helt klart.

 

 

HealthTech Award delas ut till ett innovativt företag som erbjuder en healthtech-lösning eller produkt med en positiv inverkan på hälso- och sjukvård, prevention, prediktion, hälsa och/eller livskvalitet. Utmärkelsen är öppen för ansökan för från hela Norden.

 

Läs mer och ansök