Fyra snabba med Nasim Farrokhnia, ordförande i eHälsoläkarföreningen och hälso- och sjukvårdschef Microsoft Västeuropa

Vi intervjuade Nasim Farrokhnia, ordf eHälsoläkarföreningen och hälso- och sjukvårdschef Microsoft Västeuropa och medlem Vitalis programråd för att höra hennes tankar inför konferensen i maj 2023.

 

Vad ser du mest fram emot på Vitalis?

Jag ser verkligen fram emot alla möten, återseenden som nya kontakter, i mässhallen bland montrarna, på seminarierna, under fikat eller på dansgolvet. Vitalis är en fantastisk mötesplats för att inspireras, höra om eller dela konkreta tips, och få information och sakkunskap. En styrka är dessutom den breda uppslutningen, tvärs över hela Sverige och representation från offentlighet, akademi, myndigheter och näringsliv alltså mångfald i roller och funktioner.

 

Vilka frågor brinner du för?

En brinnande fråga är den digitala transformationen som ju ligger i tidsandan. Övriga samhällssektorer som detaljhandel, tillverkningsindustri och finansiella tjänster ligger en bra bit före hälso- och sjukvården i faktiska tekniktillämpningar. Det krävs ett visionärt och modigt ledarskap som också lyckas skapa ägarskap hos personalen för att vi ska klara denna omfattande förändringsprocess.

 

Vad kan en besökare förvänta sig från programmet i år?

I år kan vi nog förvänta oss nya rekord, i både antal programpunkter och besökare, inte minst som en postpandemi-effekt. Programrådet brukar dessutom aktivt bygga in feedback från föregående års konferens, jämte omvärldsspan, för att utveckla allt från detaljer och finjusteringar till bredare penseldrag och helheter. I år hålls också europeiska konferensen för medicinsk informatik MIE samtidigt, vilket adderar en extra internationell krydda. Till exempel kommer eHälsoläkarföreningen att bjuda på ett särskilt nordiskt spår med goda, kliniska exempel från våra grannländer för utbyte och lärande.

 

Vilka utmaningar ser ni att branschen står inför och hur kan årets program bidra?

Kompetensförsörjningen är en allt ökande utmaning för både vård och omsorg då våra behov ständigt ökar. Dessutom kommer ju (världs-)ekonomin att fortsatt vara pressad. Välfärdsteknologi och nya arbetssätt kan hjälpa oss att nyttja våra befintliga resurser mer effektivt. Samtidigt knackar patienterna (behovsägarna) allt mer ljudligt på dörren och önskar bli tydligare involverade, ses som resurser och få stöd för mer förebyggande.

 

Vitalis bjuder på exempel på automationer, hur maskiner kan avlasta människor, informationsdriven planering och distanslösningar bland mycket annat. Förhoppningsvis kan vi bidra till att snurra innovations- och införandehjulen snabbare runt om landet och därmed se implementationer, utvärderingar och fortsatta förbättringar som skalar.