Fyra snabba med Karin Gårdmark Östh, ordförande i Läkemedelsverkets e-Hälsogrupp

Vi intervjuade Karin Gårdmark Östh, ordförande i Läkemedelsverkets e-Hälsogrupp, projektledare och medlem Vitalis programråd för att höra hennes tankar inför konferensen i maj 2023.

 

Vad ser du mest fram emot på Vitalis?

Alla lärorika samtal och intryck jag alltid får på Vitalis! Det är en massiv grogrund för ömsesidig kunskap och ger energi att jobba vidare.

 

Vilka frågor brinner du för?

Jag brinner för att vi tillsammans, hela Vårdsverige, ska bli bättre på att samskapa, för patienternas och hälso- och sjukvårdspersonalens bästa. Vi måste behålla och utveckla den genomförandekraft vi fick under pandemin, alla ville samma sak samtidigt och då hände det grejer. Jag menar inte att vi ska ha ett enda system eller ett enda kunskapsunderlag men det vi har ska funka ihop och funka för patienter och personal. Jag jobbar ju på Läkemedelsverket så för mig i vardagen är det därför viktigt att vi fortsätter att bli bättre på att förstå omvärldens behov och ha dialog med omvärlden kring behov och lösningar så att vi kan se till att Läkemedelsverkets bidrag är relevant och användbart för alla aktörer. Jag brinner särskilt för att information och kunskap som Läkemedelsverket är källa till ska komma till rätt användare i rätt stund i ett it-stöd som man använder i sin vardag.

 

Vad kan en besökare förvänta sig från programmet i år?

Ett brett smörgåsbord av aktuella ämnen att välja bland, 2023 innehåller dessutom fler inslag från Läkemedelsverket än tidigare år. Det är många områden på Läkemedelsverket som kopplar till e-hälsa så vi kommer dyka upp lite här och där. Och så kan man som tidigare komma och prata med oss i montern som vi har tillsammans med E-hälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Inera, samt nu även Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), vilket är glädjande. Jag brukar säga att Vitalis nästan är för bra, det är så mycket man vill gå på så det gäller att förbereda sig och fundera igenom vad man ska prioritera. Det kan vara bra att ge sig lite oplanerade stunder också och bara ströva runt och prata med folk eller gå in på en föreläsning man inte kan så mycket om.

 

Vilka utmaningar ser ni att branschen står inför och hur kan årets program bidra?

Oj, det finns gott om utmaningar! En utmaning är att behålla genomförandekraften på nationell nivå, stat/region/kommun/personal/patient tillsammans. Där hoppas jag på spännande panelsamtal på Vitalis. Kanske har det till maj hunnit komma lite nyheter kring hur vägen framåt inom Vision e-hälsa 2025 kommer se ut. En annan utmaning är säkerhetsarbetet runt appar och it-stöd i vården (medicinteknik, nationella medicinska informationssystem). Det är nya regelverk och ont om certifieringsorgan, kunskapen om regelverket är inte på den nivå som behövs. Hur får vi till en god kunskap och kultur kring regelverket så att vi alla på bästa sätt gemensamt strävar efter både säkra och bra it-stöd i vården? Här har Läkemedelsverket föreslagit lite olika föreläsningar och paneler på Vitalis.