Fyra snabba med Charlotta Stenberg, MAR, Dataskyddsombud & Kvalitetsstrateg på Bräcke diakoni

Vi intervjuade Charlotta Stenberg, MAR, Dataskyddsombud & Kvalitetsstrateg på Bräcke diakoni och medlem Vitalis programråd för att höra hennes tankar inför konferensen i maj 2023.

 

Vad ser du mest fram emot på Vitalis?

Om jag ska dra erfarenhet från förra året så tror jag bara det att få vara på plats är en av höjdpunkterna! Jag tycker de digitala lösningarna för konferensen var jättebra, men det är något särskilt att vi får vara i samma rum!

 

Vilka frågor brinner du för?

Den idéburna sektorn och de mindre utförare/vårdgivare som finns inom både hälso- och sjukvård, socialtjänst och den kommunala hälso- och sjukvården och deras möjlighet att följa med på samhällets digitalisering.

 

Vad kan en besökare förvänta sig från programmet i år?

Oj det är mycket spännande och en sådan bredd med bidrag som beskriver utförda digitaliseringsprojekt i olika verksamheter via standardiseringsarbete, användning av AI till hälsodata hur de kan användas.

 

Vilka utmaningar ser ni att branschen står inför och hur kan årets program bidra?

En utmaning är hur det komplexa systemet som hälso- och sjukvård och socialtjänst utgör ska hantera informationsutbyte på ett säkert och effektivt sätt, här finns en hel del att hämta på konferensen. Välfärdens framtid står ju inför utmaningar när det gäller kompetensbrist och där tror jag det finns en del spännande att lära om effektivisering och förbättring av arbetsmiljö med digitala lösningar.