Delta på Mötesplats Egenmonitorering den 23 november i Stockholm

Den 23e november möts vi i 7A Posthusets fina lokaler på Vasagatan 28 i Stockholm, för att följa upp spåret Egenmonitorering från Vitalis 2022 och få ökad kunskap som stöd för det framtida införandet.

 

Egenmonitorering, där patienten själv kan mäta sina värden, skapar trygghet, kontroll och delaktighet i den egna vårdprocessen. På heldagskonferensen Mötesplats Egenmonitorering tar vi vid där samtalet på Vitalis 2022 slutade och möts för att få ökad kunskap som stöd för det framtida införandet och omställningen till en god och nära vård.

 

Se programmet och köp biljett

 

Moderatorer:
Emma Spak, Sektionschef, Avdelningen för vård och omsorg, SKR
och Patrik Sundström, Chief Digital Officer, SKR

 
Emma Spak.                  Patrik Sundström.

 

Leverantörer på plats