Gävleborg tar digitalt helhetsgrepp: "Vi ska triagera till rätt kompetens"

Alla mellansteg tas bort. Patienten kopplas automatiskt ihop med rätt kompetens, remissförfarandet förändras helt.När Region Gävleborg sjösätter sin nya plattform blir inget som förr.
– Vi kör igång i maj, säger Simon Nilsson, utvecklingschef på regionen, som uppmärksammas med ett eget spår på Vitalis.

2018 startade ett omfattande förändringsarbete för god och nära vård i Region Gävleborg. I konferensspåret “Min vård Gävleborg” på Vitalis 18 maj berättar ansvariga vad man gjort och hur man tänkt. Vecka 18, strax innan Vitalis, sätts regionens nya plattform i drift. Den ska revolutionera vårdkontakterna och bana väg för ett ekosystem av digitala, digifysiska och fysiska vårdtjänster. Triagemotorn, hjärtat i den nya plattformen, kopplas till all hälso- och sjukvård i regionen. Målet är att bli mer tillgänglig för patienter. Men inte bara det.

– Vi ska jobba smartare, men vi kommer aldrig att bli någon Dr Kry, där alla får svar inom fem minuter. Istället försöker vi sortera smart. Har en patient komplexa besvär försöker vi ta bort alla mellansteg, förklarar Simon Nilsson.

– Misstänker du till exempel att du har en tropisk sjukdom ska du inte behöva gå till en hälsocentral och träffa en familjeläkare. Utan kom direkt till infektionsläkaren, så får vi bort en massa mellanhänder i vårdflödet.


Simon Nilsson.

Det ska ske genom att triagemotorn för samman patienten med rätt kompetens. Samtidigt ska medarbetarna, utöver att jobba i den fysiska vardagen, kunna delta i digitala möten och chattar.

– Genom att introducera plattformen för våra 6 500 medarbetare kan vi också skicka digitala konsultationer genom den. Vilket är en stor fördel.

Det blir kort sagt möjligt att skicka digitala konsultationer från vem som helst till vem som helst. Inget behov av att faxa, skriva ut eller distribuera. En bjärt kontrast till hur läget är idag, då det kan det gå flera veckor från det någon skriver en remiss tills att den blir registrerad, accepterad och bekräftad.

– Under de veckorna kommer det många, många samtal från patienterna som också belastar oss ansenligt. Vi vill komma bort från det, genom att patienten på en gång vet att det skickas en digital konsultation.

Varje vardag i Gävleborg är idag runt 100 sjuksköterskor inloggade i telefonrådgivningssystemet. Alla ska ha koll på medicinska riktlinjer och rutiner, vara uppdaterade på ny kunskap och lex maria-fall.

– Det är egentligen helt osannolikt. Triagemotorn, däremot, är alltid uppdaterad, konstaterar Simon Nilsson.

Han konstaterar samtidigt att det varit svårt att bygga en triagemotor som uppfyller alla krav och att allt inte kommer att vara perfekt från början.

– Men genom att jobba systematiskt med den är jag övertygad om att vi kommer att öka kvaliteten avsevärt i första linjens vård.

Triagemotorn avgör också om det krävs ett fysiskt besök eller inte.

– Som seriös vårdgivare tror vi inte att allt bör hanteras digitalt.

– Söker du för ont i halsen digitalt är det många aktörer idag som löser det via chatt och videosamtal. Men vi menar att vi måste titta ner i halsen på dig för att avgöra om du ska ha antibiotika eller inte.

Med spåret på Vitalis vill Region Gävleborg inspirera andra regioner, genom att dela med sig av sina erfarenheter. Simon Nilsson sticker inte under stol med att problem uppstått längs vägen.

– Starten av triagemotorn har fått skjutas upp två gånger, säger han.

– Från början tänkte vi oss en “Big Bang”, där alla funktioner startar samtidigt. Men pandemin gjorde att vi inledde med digitala besök och chattar.

Så här i efterhand tror han det var väldigt bra.

– Om vi gått live som tänkt hade det blivit kaos. Nu har personalen fått tid att bli bekanta med plattformen innan patienterna tas in i systemet. Det tror jag alla inblandade tjänat på.

Se föreläsningar i spåret “Min vård Gävleborg”
Registrera dig till konferensen