”Vi drivs av att skapa tjänster som bidrar till bättre läkemedelsanvändning”

Nu lanserar Fass ett nytt API som gör det möjligt för samarbetspartners och underleverantörer att enklare skräddarsy den information de vill ta del av.
På Vitalis i maj är Fass på plats för att visa upp alla nya möjligheter.
– Vi drivs av att utveckla tjänster som kan bidra till en bättre läkemedelsanvändning. Med vårt nya API är detta möjligt på ett helt nytt sätt, säger Anna Wessling, chef på Fass.


Foto: iStock

I över 50 år har Fass varit den självklara informationskällan för kvalitetssäkrad och aktuell information om läkemedel. Fass.se har idag över 4 miljoner besökare i månaden och är efter 1177 den mest besökta hemsidan när det gäller att söka information om hälsa i Sverige.
Visar upp nya funktioner på Vitalis

Som ett led i att tillhandahålla aktuell och korrekt läkemedelsinformation lanserar Fass ett nytt API som gör det möjligt för deras samarbetspartner att i högre utsträckning skräddarsy informationen som just deras användare har behov av. På Vitalis, mässan som samlar svensk e-hälsobransch, finns Fass på plats för att demonstrera sitt nya API och de möjligheter det erbjuder.

Här berättar Anna Wessling, chef på Fass, varför de valt att delta med en egen monter på Vitalis 2022.

– Vi har utvecklat många nya tjänster under de senaste åren som vi gärna vill visa upp men framför allt vill vi demonstrera Fass nya API för de som besöker Vitalis. Fass är redan idag underleverantör av data till ett stort antal tjänster, bland annat hälso- och sjukvårdens journalsystem och apotekskedjornas e-handelslösningar, och vårt nya API gör det lättare för dem att använda Fass läkemedelsinformation i sina egna system.

– Vi vill också träffa nya kunder som har behov av att visa upp kvalitetssäkrad läkemedelsinformation i egna lösningar.

Smidigare lösningar
Drivkraften för Fass är att tillhandahålla korrekt och aktuell information om läkemedel till de som behöver det.

– Genom Fass nya API blir det lättare att uppdatera information i de egna systemen men det är också en smidigare lösning som gör att användare i högre grad kan skräddarsy vilken information de vill visa upp, säger Anna Wessling och fortsätter:

– Det är lätt att tro att det inte sker så många uppdateringar av informationen om befintliga läkemedel men sanningen är att det hela tiden kommer nya riktlinjer, indikationer och kontraindikationer. Genom möjligheten för våra samarbetspartners att skräddarsy information från Fass i sina egna system kan vi underlätta vardagen för de som är i behov av läkemedelsinformation och skapa en bättre läkemedelsanvändning, säger Anna Wessling.

Vill få insikter
Genom deltagandet på Vitalis hoppas Anna Wessling även på att få viktiga insikter från användare som är i behov av deras tjänster.

– Vi vill såklart visa hur smidigt Fass nya API är men vi vill också få input från våra befintliga och presumtiva samarbetspartners. Vi för en ständig dialog för att förstå vilka behov och vilken utveckling våra kunder och användare vill se på Fass.

Varför ser ni Vitalis som en viktig mötesplats för er och varför ska man besöka er monter?
– Framför allt kommer vi att kunna demonstrera Fass nya API och visa hur enkelt och effektivt det går att använda för de aktörer som redan nu implementerar läkemedelsinformation via Fass API i sina system. Men vi kan också visa andra tjänster som vi utvecklat under de senaste åren samt de nyheter som är på gång. Bland annat lanserar vi en ny app för hälso- och sjukvårdspersonalen i slutet av året och förra året lanserade vi en ny app för allmänhet och patienter. Vi kommer också att kunna visa upp en lösning där animerade filmer kompletterar och förklarar informationen från bipacksedeln på ett enkelt språk – i både tal och skrift. Det senare ser vi som ett välkommet komplement till den läkemedelsinformation som finns på Fass idag, ett sätt att underlätta för personer med begränsad hälsokunskap och/eller personer som har svårt att ta till sig skriven information.

– Utöver att det är ett tillfälle för att visa upp nyheter så ser vi Vitalis som ett gyllene tillfälle att föra dialog om behov och utmaningar kring läkemedelsinformation där Fass absolut ska ses som en möjliggörare. Vi ser att kraven på tillgänglighet och på nya typer av digitala tjänster ökar hela tiden och det är något positivt, det innebär ju att möjligheterna också ökar.