Verksamhetsdriven innovation är central för att lyckas med digital transformation

De senaste åren har digitaliseringen av vården tagit stora kliv framåt, påskyndad av pandemin och driven av modiga beslut och verkställande på regional och lokal nivå. Detta är något vi måste värna om, menar Johan Gustafsson, vd på Visiba Care.


– Eftersom utmaningarna, behoven och förutsättningarna – men även den digitala mognadsgraden – skiljer sig åt i olika typer av vårdinrättningar är det verksamhetsnära perspektivet centralt. Det är först när digitala verktyg appliceras i verksamheten som användarna börjar se möjligheterna och förstår hur arbetssätt och processer behöver anpassas för att skapa reellt värde. Att då sätta för stor tillit till att nationella lösningar ska kunna tillgodose de regionala och lokala behoven riskerar att bromsa utvecklingen, säger Johan Gustafsson.

2014 grundades Visiba utifrån övertygelsen om att digitaliseringen inom sjukvården är oundviklig om man ska kunna erbjuda en tillgänglig, effektiv och jämlik vård även i framtiden.

Johan Gustafsson. Foto: Anna Sigvardsson

– Vi utvecklar vår digitala vårdplattform Visiba Care med ambitionen att skapa en bättre patientupplevelse och samtidigt ge vårdinrättningar rätt verktyg för att kunna driva innovation med hjälp av digitalisering och ny teknik, säger Johan Gustafsson.

– Vi vill dels göra det enklare för patienter att hitta till rätt vård, dels skapa en sömlös patientupplevelse genom att erbjuda möjligheten att koppla ihop olika digitala tjänster. Samtidigt är det centralt att vården kan arbeta mer effektivt, till exempel genom att nyttja AI för insamling av patientdata, prioritering och hänvisning, så att vi även i framtiden ska kunna säkra en tillgänglig service och god vård. Eftersom värdet blir som störst när hela vårdkedjan inkluderas i förändringsarbetet, har vår tyngdpunkt sedan starten legat på att utveckla en lösning som stödjer stora komplexa vårdorganisationer, som regioner och kommuner, i deras digitala transformation, fortsätter han.

Pandemin satte fart på omställningen
Trots att den digitala tekniken har utvecklats snabbt under 2010-talet har digitaliseringen av sjukvården tagit tid. Bara för några år sedan var det otänkbart för de flesta att träffa en läkare digitalt. Men när pandemin slog till 2020 blev behovet att ställa om till digitala lösningar snabbt väldigt stort och utvecklingen tog fart.

– Det som hände under pandemin var att regionerna var tvungna att agera snabbt. Det som tidigare hade framstått som stora utmaningar blev plötsligt möjligt, säger Johan Gustafsson och fortsätter:

– Den takten av innovation och omställning vi sett de senaste två åren har aldrig tidigare skådats inom vård och omsorg. Under 2020 startade vi upp drygt 1500 vårdmottagningar tillsammans med våra kunder inom primär- specialist- och hemsjukvård och antalet användare i vår plattform ökade med över 500 procent. Det var otroligt spännande att befinna sig mitt i stormens öga och på nära håll få uppleva så många verksamheter ställa om till ett helt nytt arbetssätt för att säkerställa vården för sina patienter.

Varför en nationell lösning inte räcker till
En sak som pandemin, och det flera år långa samarbetet med regionerna har lärt Visiba Care är att omställningen till digitala arbetssätt behöver ske successivt och verksamhetsnära. Det är i verksamheterna och genom ett utforskande förhållningssätt till digital transformation som nya värden skapas.

– För att nya rutiner, innovationer och användning av digitala verktyg ska bli verklighet är det viktigt att man utgår från användarna och hur långt de kommit i sin digitalisering. Idag ser det annorlunda ut i de olika regionerna. Det är ofta först när verktygen är på plats och verksamheterna kommit i gång som de inser vilka möjligheter som finns. Problemet med ett system som är utvecklat för att tillgodose nationella behov är att detta omöjligt kan erbjuda den flexibilitet som krävs för innovation på verksamhetsnivå. Den nationella lösningen fyller en central funktion för ekosystemet, men behöver kompletteras med digitala plattformar, som exempelvis Visiba Care, som erbjuder hög flexibilitet och möjligheter till anpassning, säger Gustafsson och fortsätter:

– Även om den svenska sjukvården ligger långt fram tror jag att vi har flera år kvar innan vi har en fullt fungerande digifysisk sjukvård. Att tvinga in regionerna i en ny tids- och resurskrävande gemensam plattform där regionala och lokala anpassningar inte kommer vara möjliga, tror jag inte är lösningen för att komma dit utan det riskerar snarare att hämma den utveckling vi sett de senaste åren.

Fakta:
Visiba Group AB grundades 2014 med visionen att göra vården mer tillgänglig, effektiv och jämlik. Samma år lanserades den digitala vårdplattformen Visiba Care., marknadens mest flexibla, heltäckande och uppskattade lösning för digifysiska vårdkedjor. Visiba har lång erfarenhet av att hjälpa stora organisationer att komma igång och driva digital transformation. Utöver Sverige är företaget etablerat i Norge, Finland, Storbritannien, Holland och Schweiz. Huvudkontoret är beläget i Mölndal.
Läs mer: www.visibacare.com