Platform24: “Vår teknik ger rätt vård i rätt tid och på rätt plats”

Allt fler har upptäckt fördelarna med digital vård och de flesta regioner har under de senaste åren tagit stora steg för att stärka sitt digitala vårdutbud. Den etablerade uppfattningen att det tar väldigt lång tid att implementera tekniklösningar i vården kan snart överges.


På kort tid har flera regioner etablerat digitala ingångar till vården. Resultaten har inte låtit vänta på sig: kortare väntetider, snabbare handläggning och höga betyg från personal och patienter.
Ett viktigt utvecklingssteg för hälsoteknikföretaget Platform24 under året har varit att inkludera kroniska sjukdomar i den digifysiska vårdplattformen.
– Man ska aldrig underskatta behovet av enkelhet, varken för patienter eller vårdpersonal, säger Tobias Perdahl, medicinsk chef på bolaget.

”En samlad vårdkedja stärker patienten och vården”, säger Tobias Perdahl, medicinsk chef på Platform24.

I genomsnitt gör varje svensk sex till sju vårdbesök per år. Samtidigt är vi snart i en tid där få eller inga läkarbesök är 100 procent analoga. I stället pratar man om så kallade digifysiska vårdbesök, det vill säga när det fysiska mötet på ett eller flera sätt kombineras och kompletteras med digital kontakt. Platform24 har i drygt fem år har arbetat med modeller för att öka både tillgänglighet och kvalitet på det digifysiska vårdområdet.
– Vårt mål är att patienter ska få rätt vård i rätt tid och på rätt plats. De ska själva sitta i förarsätet och känna att de har kontroll över sin vårdresa. Att den är så effektiv som möjligt för just dem och utifrån deras behov, säger Tobias Perdahl.

Effektiviserar bort telefonköer och remisstider
En stor del i Platform24:s arbete är att genom automatisk triagering – prioriteringssystem för patienter – se till att vårdtagare så snabbt och effektivt som möjligt ska få den hjälp de behöver, utan onödiga mellanled.
– Det första man som patient gör i vår lösning är att svara på frågor om sina symtom. Hela 15 procent får då instruktioner om egenvård automatiskt innan de ens behöver hamna i telefonkö. På samma sätt uppmanas vissa att uppsöka akutvård, medan andra får prata med vårdpersonal som är experter på just det som individen behöver hjälp med.

Anpassning efter geografisk kontext
Ett tydligt exempel på hur Platform24:s verktyg och moduler fungerar finns i Gävleborg. Där bygger man nu en digitalt integrerad vårdkedja som innefattar hela regionens utbud av primär-, specialist- och tandvård. Patienten kan då enkelt orientera sig mellan olika instanser och slipper tidskrävande remisstider. I nuläget är Gävleborg en av nio regioner som använder sig av Platform24. Och eftersom regionernas respektive förutsättningar skiljer sig åt är det viktigt att verktygen anpassas därefter.
– Vi har satsat mycket på att vårt system ska vara anpassningsbart efter hur respektive region organiserat sjukvården. Där kan vi se att vi ligger långt före våra konkurrenter. Akutvården är väldigt annorlunda på glesbygden kontra storstäderna, och då måste också den digifysiska vården anpassas därefter.

Samlar smidigt allt på samma ställe
Samtidigt står den digifysiska vården inför stora utmaningar vad gäller att inkludera patienter med kroniska sjukdomar. Av den totala vårdkostnaden står kroniker för 80–85 procent och en fjärdedel av befolkningen har mer än en kronisk sjukdom. Ändå har kronikervården stora brister.
– Mjuk- och hårdvara måste vara synkroniserade så att man smidigt kan följa objektiva mätvärden som blodtryck och lungfunktion över tid. Och såklart att patienter direkt kopplas till specialistläkare efter individuellt behov.

Lika viktigt är det att all vård och information samlas på ett och samma ställe, i en samlad digital ingång. Olika sjukdomstillstånd ska inte kräva olika mjukvaror, menar Tobias Perdahl.
– När man är sjuk ska man inte behöva tänka på att hålla reda på en massa olika appar, utan man ska kunna hantera sina olika sjukdomar under ett och samma tak.

 

Fakta:
Om Platform 24
Platform24 utvecklar system för digifysiska vårdkedjor som ökar tillgängligheten, effektiviteten och den medicinska säkerheten. Bolagets lösningar förenar patient-, verksamhets- och systemperspektivet. Målet är digitala verktyg som sätter patienten i centrum, gör vården tillgänglig och nyttjar resurser effektivt.
Företaget startade 2016 och bland kunderna finns regioner, privata vårdgivare och försäkringsbolag. Platform24 är ledande i Norra Europa vad gäller automatisk triage till rätt vårdnivå och vårdinstans. Deras moduler används av nio regioner från Norrbotten till Skåne, 80 procent av sjukförsäkringsmarknaden samt flera stora privata vårdgivare.
2018 belönades Platform24, tillsammans med systerbolaget Doktor24, med stora IT i vården-priset.
Läs mer på platform24.se