Patientsäkrare och tidsbesparande när tal blir journal direkt

Taligenkänning kan hjälpa till att beta av vårdskulden efter pandemin och bidra till att skapa en mer hållbar arbetsmiljö med mer tid för patienterna.

Arbetssituationen inom vården är tuff idag, med personalbrist och en stor vårdskuld efter pandemin.

Genom att gå ifrån att diktera för att sedan skriva in anteckningarna, till att i stället använda taligenkänning som förvandlar tal till skriven text direkt kan mycket tid sparas. Tid som i stället kan läggas på patienterna. Inte minst med tanke på att det går cirka tre till fyra gånger snabbare att tala än att skriva på tangentbord.

– Man slipper den gamla pekfingervalsen. Vårdbehovet idag är större än vad vi kan tillhandahålla. Kan vi då sätta verktyg i händerna på oss som arbetar på golvet inom sjukvården som gör vår administration enklare och snabbare så frigör vi mer tid för patienter samtidigt som det minskar vår stress och utbrändhet – och då vinner vi oerhört mycket, säger Jesper Hessius, läkare i region Västmanland och Nordisk Chief Medical Information Officer på Nuance.

”Verktyg som förenklar administrationen frigör mer tid för patienter, samtidigt som det minskar stress och utbrändhet” säger Jesper Hessius, läkare i region Västmanland och Nordisk CMIO på Nuance.

Mer patientsäkert
Med det AI-baserad taligenkänningssystemet Dragon Medical kan journalanteckningar, intyg och liknande administration talas in och direkt konverteras till text i systemen. Det här innebär snabba vinster för både vården och patienten, betonar Jesper Hessius.
– Vårdskulden kan betas av snabbare och det skapar tidsvinster och en bättre – och roligare – arbetsmiljö för kliniker samtidigt som det blir mer patientsäkert. De som är vana vid att diktera inser att det här fungerar på samma vis men man får in anteckningen i systemet i realtid, och kan kvalitetssäkra och signera av den direkt. Samtidigt kan då både patienten själv, och annan vårdpersonal därmed få del av informationen från vårdmötet omedelbart, vilket ökar tillgängligheten, säger han.

Anteckningarna blir dessutom ofta mer korrekta. Hela 90 procent av klinikerna som testat tycker att AI-baserad tal-igenkänning bidrar till högre kvalitet på dokumentationen.

Alla svenska regioner och vårdgivare som har pilottestat Dragon Medical har beslutat att de vill gå vidare med att breddinföra det. I de flesta svenska regioner pågår nu införandeprojekt i olika takt och det är redan breddinfört i Region Skåne och Kronoberg.
– Det är ett kvitto på att det här är någonting som behövs och som har blivit utvärderat oerhört positivt. Vi vill såklart att detta ska breddinföras för alla yrkeskategorier i alla regioner, inte minst för att vi vet att belastningen är ännu hårdare för sjuksköterskor. Där gäller det verkligen att implementera lösningar som kan göra att den begränsade resursen hanteras på ett bättre sätt, säger Jesper Hessius.

Superkrafter för vårdpersonal
Dagens taligenkänningsteknologi kräver ingen integration mot befintliga journalsystem, kliniker kan börja diktera på mindre än fem minuter i sin befintliga IT-infrastruktur.
– Detta är en AI-baserad lösning som bara är att implementera utan några stora införandeprojekt, säger Jesper Hessius.

Med hjälp av artificiell intelligens lär sig Dragon Medical känna igen användarnas sätt att tala och förstår ordens kontext. För att journalföra ännu effektivare kan man styra journalsystemet med rösten, skapa steg-för steg-kommandon och färdiga mallar eller auto-texter för återkommande behov.
– Det här är ett verktyg som anpassas efter användarens behov. Du kan fortsätta arbeta precis som innan med din diktering, och växa in i att använda mer avancerade funktioner. Så småningom kan du bli en spetsanvändare och strömlinjeforma din dag – du får dokumentationssuperkrafter. Kliniker som har börjat använda Dragon Medical säger att det är som att jobba i framtiden, säger Jesper Hessius.

Fakta:
Om Nuance
Nuance erbjuder AI-baserade taligenkänningslösningar för medicinsk dokumentation. Med hjälp av Dragon™ Medical One skapas patientens vårdhistoria i journalsystemet i realtid. Teknologin frigör tid för vårdpersonal och sänker kostnader. Det minskar stress och risk för utbrändhet bland vårdpersonal, ger snabbare tillgång av patientdata för andra vårdinstanser, ökad patientsäkerhet samt större delaktighet för patienten då vårdinformation blir tillgänglig direkt. Läs mer: www.nuance.se/healthcare

I Nuance monter på Vitalis kan du bland annat testköra Dragon Medical One och ställa teknik- eller användarfrågor i vår Genius Bar.

Välkommen till oss i monter B10:20

Text Ebba Arnborg, foto Nuance