Framtidens vård - ett integrerat ekosystem öppet för alla

Digital vård och omsorg alla timmar på dygnet och stöd för att enkelt få fysisk vård när du behöver det. Det är bara början på framtidens digitala vårdsystem där smarta integrerade lösningar bidrar till människors hälsa och vård, det berättar Anders Jönebratt Head of Tietoevry Care Sverige och Norge.


Tietoevry Care, tidigare TietoEVRY Health & Care, är Nordens ledande helhetsleverantör av mjukvaror för organisationer inom vård och omsorg. Foto: Tietoevry

Tietoevry Care är Nordens ledande helhetsleverantör av mjukvaror för organisationer inom vård och omsorg, och en av årets deltagare på Vitalis.

– Med våra lösningar vill vi bidra till ett sömlöst vårdsystem och bli en lagspelare i det digitala ekosystemet, säger Anders Jönebratt Head of Tietoevry Care Sverige och Norge.

Samlad data ger bättre insikter
Historiskt har data låsts in i vård och omsorgs olika system, eller åtminstone varit svåra att dela och använda på ett effektivt sätt. Det är något som Tietoevry Care vill ändra på med sina lösningar. Där man på ett enkelt sätt vill låta olika vårdgivare dela på informationen. Något som kan skapa nytta både för patienterna och vårdpersonalen i hela vårdsystemet.

-Vi tror på öppna gränssnitt och standardiserade API:er baserade på globala standarder. Detta medför en stor förenkling för vårdgivare och kommuner med att kunna använda informationen från olika vårdkällor för bättre beslutsstöd, diagnos, och behandling. Med en integrerad vård hänger alla processer ihop som ett stöd för patienten och för vårdens medarbetare, säger Anders Jönebratt.

Genom att kombinera vårdinformation och berika den med hjälp av AI och prediktiv analys kan man också förbättra insikter för ökad vårdkvalité, förbättrad verksamhetsstyrning och planering, berättar Jönebratt.

– Vi levererar just nu vårt standardiserade system för heltäckande samordnad vårdplanering till Region Stockholm. Systemet kopplar samman regional och kommunal vård och ser till att samplanering kring patienten hänger ihop i alla delar. Sedan ett par år är vi ledande i

Sverige för den här typen av system och vi ser nu ett ökat intresse för vår lösning i övriga nordiska länderna, säger Anders Jönebratt.

Bara början av digitala vårdlösningar
Intresset för digitala vårdlösningar har ökat sedan pandemin startade men för att lyckas med framtidens vård som ett integrerat ekosystem öppet för alla får man, enligt Anders Jönebratt, inte glömma bort patienten.

– För att vårdsystemet på sikt ska klara av ökade volymer från en åldrande befolkning så behövs digitala lösningar. Sverige rankas väldigt högt när det gäller vårdkvalitet, men ser man till svenska patienters patientnöjdhet så hamnar vi väldigt längre ner, säger Anders och fortsätter:

– Det har framför allt en upplevd svårighet, att komma till rätt vård som gör att Sverige hamnar längst ner i patientnöjdhet. Men, när vi väl kommer fram fungerar vården jättebra. Vägen in till rätt vårdgivare behöver därför förbättras med hjälp av sammanhängande och enkla digitala lösningar.

Fakta: Tietoevry Care
Tietoevry Care, tidigare TietoEVRY Health & Care, är Nordens ledande helhetsleverantör av mjukvaror för organisationer inom vård och omsorg. Med en ny verksamhetstrategi siktar bolaget på ökade investeringar för accelererad utveckling av digitala lösningar som bland annat möter behovet av integrerade vårdekosystem och som underlättar nyttjandet av data genom hela vårdkedjan, inklusive för forskning. I samband med Tietoevrys nya strategi har de även lanserat nytt varumärke.

På Vitalis kan du besöka deras monter och höra mer om deras system för heltäckande vårdplanering.

Läs mer om Tietoevry Care