eHälsoläkarföreningen: "Det är dags att döda integritetsspöket"

Pandemin hade åtminstone en positiv effekt. – En kris är alltid eländig, men förståelsen för digitala lösningar inom vården har ökat kraftigt sedan vi nödgades ta fram alternativ, säger Nasim Farrokhnia, ordförande i eHälsoläkarföreningen.

På Vitalis sätter spåret ”Av kliniker, för kliniker” sökarljuset på den digitala transformationen av hälso- och sjukvården. Under pandemin ökade digitala konsultationer kraftigt, vilket välkomnas av eHälsoläkarföreningen som är med och utformar spåret på Vitalis.

– Det har hänt mycket, främst inom primärvården, säger Nasim Farrokhnia.
– Det är bara att titta på statistiken: alla regioner har till exempel tagit in digitala verktyg. Framförallt har vi sett en kraftig ökning av det första steget, att ha ett digitalt möte med patienten.

Många kliniker och avdelningar stängdes ned för att stoppa smittspridningen.
– I eHälsoläkarföreningen har vi diskuterat mycket att det är ett momentum nu när vi öppnar upp igen. Låt oss ta vara på det! Låt oss behålla farten i digitaliseringen och sprida den vidare in i specialistvården.

Det finns mycket mer att göra, understryker Nasim:
– Vi har fått mängder av meddelanden från kollegor som uttrycker att de i början varit skeptiska men nu, när de själva testat, upptäckt att det funkar.

Samtidigt finns en rädsla för att det som skapats nu riskerar dö ut.
– Det är det vi kallar integritetsspöket. När tolkningar av regelverk sätter käppar i hjulet. När man tror att vårddata kan hamna på villovägar, vilket delvis bygger på missuppfattningar.
– Man ska förstås ta in säkra verktyg och göra en risk- och konsekvensanalys kring vad och hur, så att besluten blir grundade på fakta och inte hindrade av rädsla för att göra fel. Då kan vi även döda integritetsspöket.


Nasim Farrokhnia.

Nasim Farrokhnia hoppas att många kliniker vill och får åka till årets Vitalis.
– Samtidigt erbjuder till exempel Region Stockholm alla sina anställda att ta del av programmet digitalt, alltså även i efterhand, vilket är en fantastisk möjlighet till fortbildning.
– Till Vitalis kommer också beslutsfattare och verksamhetsutvecklare som under spåret får ta del av alla goda exempel – som gärna får tas med hem!

Sex goda exempel lyfts fram under spåret: hur Aleris klinik för sömnapné kunnat minska vårdköerna, hur BUP i Skåne ökat tillgängligheten genom digitalisering, hur Västerbotten bemannar primärvården med läkare på länk i Spanien, hur Barnonkologen i Umeå infört digitala ronder, hur Liljeholmens vårdcentral infört digital handledning i klinisk tjänst och hur en virtuell cystisk fibros-klinik startat på Sahlgrenska sjukhuset.

Konferensspåret avslutas med en paneldebatt kring digital konsultation. Där medverkar riksdagsledamoten Johan Hultberg (m), sjukhuschefen Carolina Samuelsson (Halland), IT-direktören Anne-Marie Schaffrath (VGR), seniorkonsulten Anne Carlsson (Reformklubben), sektionschefen Emma Spak (SKR) och eHälsoläkarföreningen genom sin ordförande. Moderator är Ulf Österstad, verksamhetschef för Region Jönköpings egen digifysiska vårdcentral Bra Liv Nära, föregångare inom digitala arbetssätt.

– Tanken är att konkret gå in på hur var och en av paneldeltagarna kan bidra till att goda exempel sprids, säger Nasim Farrokhnia.
– Det är verkligen viktigt att beslutsfattare och makthavare, på alla nivåer och i alla roller, bidrar till att underlätta för utveckling och innovation.

Hon ser även patienterna som en självklar drivkraft.
– Dagens patienter blir alltmer vana att vara delaktiga, som ”samskapande”, vilket ökar trycket på digitaliseringen. Patientföreträdarna säger om och om igen: inkludera oss, vi vill vara med.

En tredje drivkraft, som hon håller fram, gäller avancerad precisionsmedicin.
– Big data och AI-applikationer med mönsterigenkänning och maskininlärning öppnar till exempel nya möjligheter att samarbeta internationellt med läkare och forskare för att utveckla säkrare diagnostik och skräddarsydd behandling.

Se föreläsningar i spåret: Av kliniker, för kliniker

Registrera dig till konferensen