Delta på Mötesplats Egenmonitorering den 24 november i Stockholm

Den 24 november 2021 har du möjlighet att möta företrädare ifrån patientföreningar, akademi, vårdgivare och industri för en heldag med fokus på Egenmonitorering i Pelarsalen på Norra Latin i Stockholm. Intresserad av att delta? Anmäl dig senast den 10 november. Se programmet och anmäl dig här »

Egenmonitorering, där patienten själv kan mäta sina värden, skapar trygghet, kontroll och delaktighet i den egna vårdprocessen. På heldagskonferensen Mötesplats Egenmonitorering tar vi vid där samtalet på Vitalis 2021 slutade och möts för att få ökad kunskap som stöd för det framtida införandet och omställningen till en god och nära vård.

Områden som berörs i programmet:
• Nuläge och trender
• Internationell och nationell utblick
• Finansiering
• Hälsoekonomi
• Infrastruktur och informationshantering
• Förändringsledning

 

Moderatorer:
Emma Spak, Sektionschef, Avdelningen för vård och omsorg, SKR
och Patrik Sundström, Chief Digital Officer, SKR

 
      Emma Spak.             Patrik Sundström.

 

Se programmet och anmäl dig här