TietoEVRY: ”Enklare vardag för svensk sjukvård och omsorg”

Ett uppgraderat systemlandskap inom vård- och omsorgssektorn, där innovativa vårdformer och nya framsteg på teknikområdet ger ökad vårdtillgänglighet, minskad resursåtgång och ett bättre vårdresultat – en enklare vardag för svensk sjukvård om omsorg, samt trygghet och engagemang för invånare och patienter, säger Anders Jönebratt, Head of Health & Care på TietoEVRY.

Sammanslagning av finska Tieto och norska EVRY har skapat en ny nordisk gigant inom IT-tjänster och mjukvara, med 24 000 anställda med en omsättning med ca 30 miljarder kronor. TietoEVRYs enhet inom sjukvård och omsorg, med sina 1 400 medarbetare, blir en ledande nordisk leverantör av mjukvara och mjukvarurelaterade tjänster till sjukvårds- och omsorgssektorn.

– Vi har genom konsolideringen samlat ett stort antal medarbetare med lång erfarenhet och djup kompetens kring hur vår marknad fungerar tvärs de nordiska länderna och de specifika förutsättningar och utmaningar som finns i respektive land. Vi har också fått högre utvecklingskapacitet och stor kunskap kring de tekniska trender som kommer att förbättra vård och omsorg framöver. Med den nya organisationen vill vi adressera hela vårdens flöde ifrån förebyggande vård och egenvård, via digital vård i hemmet till intelligenta vårdsystem för hela vår kundgrupp, allt från äldre- och familjeomsorg till primärvård och sjukhus, säger Anders Jönebratt, Head of Health & Care.


Anders Jönebratt, Head of Health & Care.
Foto: TietoEVRY

Öppet ekosystem baserat på globala standarder
TietoEVRYs mjukvaror för vård- och omsorgssektorn bygger på modulära vårdsystem (systems-of-records) med en öppen, standardiserad informationsmodell och öppna, globala standarder för kommunikation, som skapar goda förutsättningar för integration med komponenter från andra leverantörer, i ett kundcentriskt ekosystem.

– Vi tror på ett öppet ekosystem baserat på globala standarder, där flera olika leverantörer samverkar. Vi ska finnas inom de områden där vi är bäst, men vi måste inte stå för alla komponenter i systemlandskapet. Vi vill ge våra kunder möjligheten att skapa, och själva vara i centrum för, ett ekosystem utan inlåsning till specifika leverantörer, säger Anders Jönebratt.

Samlade data bidrar till en effektivare sjukvård
En annan global trend inom mjukvarulösningar för vård och omsorgssektorn som TietoEVRY kommer att prata om under Vitalis, är skapandet av en storskalig informationsplattform, vilken kombinerar data ifrån olika källor som vårdsystem, kvalitetsregister, genetisk analys, etc. Denna informationsplattform kombinerar transaktionell och analytisk vårdinformation, berikar den med hjälp av AI och prediktiv analys, för att ge patienter och vårdpersonal djupare insikter utifrån vårdinformationen (systems-of-insights). Fördelarna är flera visar erfarenheter från Helsingfors Universitetssjukhus (HUS).

– Vi är huvudpartner hos HUS, där de nu har allt från journalinformation till röntgenbilder, labbresultat och genetisk analys, samlat i en och samma plattform. Med all data samlad och lättillgänglig får de en 360-graders vy av patienten, samt ett större och bättre beslutsunderlag både för kliniska beslutsstöd i behandlingen av enskilda patienter och för bättre resursplanering och effektivitet i verksamheten. Genom att samla data längs hela vårdkedjan, från patienter, vårdgivare, kommuner, med flera skapas ett rikt underlag för forskning, samt utveckling av AI och innovation inom vården, fortsätter Anders Jönebratt.

Ökat engagemang för både patienter och medarbetare
Under Vitalis kommer TietoEVRY att presentera sina grundplattformar inom vård och omsorg och belysa hur nya tjänster och lösningar kan förändra vården. Områden där det händer mycket, speciellt drivet av Covid-19 pandemin är digitalisering och vård på distans. TietoEVRY’s tänk kring öppna ekosystem bygger på modulära vårdsystem och en intelligent informationsplattform som skapar förutsättningar för en väl sammanhållen vårdkedja med digitala tjänster, vilka i sin tur engagerar alla aktörer till att samarbeta och dela information på ett enkelt sätt (systems-of-engagement). Dessa tjänster ger en ökad tillgänglighet till vården och skapar ett starkare engagemang och involvering från både patienter, anhöriga och medarbetare, vilket leder till bättre vårdresultat, minskad resursåtgång och lägre kostnader. I diskussionerna kommer TietoEVRY att lyfta fram intressanta erfarenheter och slutsatser från HUS, där ett hundratal digitaliserade patientflöden redan finns på plats.

– Ett utökat informationsflöde mellan patienten i sitt hem och vårdgivaren, ger vården nya förutsättningar för att på distans kommunicera, behandla och följa upp. Det innebär att det kliniska stödet kommer att bli ännu bättre och att vården blir mer lättillgänglig för patienten, vilket skapar ökad trygghet och patientsäkerhet. Med ökad interaktion mellan patient och vårdgivare minskar samtidigt behovet av fysiska besök. Var patienten behandlas kommer i allt högre grad att avgöras av diagnos och hälsostatus, säger Anders Jönebratt

 

Om TietoEVRY
TietoEVRY skapar digitala fördelar för företag och samhälle. Ett ledande nordiskt digitalt tjänste- och programvaruföretag med lokal närvaro och global kapacitet, med nordiska värderingar och ett nordiskt arv som styr framgången. TietoEVRY har sitt huvudkontor i Finland och har omkring 24 000 experter anställda globalt. Bolaget tillhandahåller service åt tusentals företag och organisationer inom privat och offentlig sektor i mer än 90 länder. TietoEVRY omsätter årligen cirka 3 miljarder euro och aktierna är noterade på NASDAQ i Helsingfors och Stockholm samt på Oslo Børs.

Läs mer på www.tietoevry.se