Platform24: ”Tekniken ska anpassas till patienten - inte tvärtom”

Med vår teknik kan regioninvånarna få rätt vård i rätt tid och på rätt plats”, säger Tobias Perdahl, medicinsk chef på Platform24.

Allt fler har upptäckt fördelarna med digital vård och de flesta regioner strävar också efter att stärka sitt digitala vårdutbud. Nu tar Platform24 nästa stora utvecklingssteg och inkluderar kroniska sjukdomar i sin digifysiska vårdplattform. ”Man ska aldrig underskatta behovet av enkelhet, varken för patienter eller vårdpersonal”, säger Tobias Perdahl, medicinsk chef på hälsoteknikföretaget Platform24.

I genomsnitt gör varje svensk sex till sju vårdbesök per år. Samtidigt är vi snart i en tid där få eller inga läkarbesök längre är 100 procent analoga. I stället pratar man om så kallade digifysiska vårdbesök, det vill säga när det fysiska mötet på ett eller flera sätt kombineras och kompletteras med digital kontakt. Tobias Perdahl är medicinsk chef på Platform24 och

Doktor24 Group, som i drygt fyra år har arbetat med modeller för att öka både tillgänglighet och kvalitet på det nya digifysiska vårdområdet.

– Vårt mål är att patienter ska få rätt vård i rätt tid och på rätt plats. De ska själva sitta i förarsätet och känna att de har kontroll över sin vårdresa. Att den är så effektiv som möjligt för just dem och utifrån deras behov, säger han.

 

Effektiviserar bort telefonköer och remisstider

En stor del i Platform24:s arbete är att genom automatiska triage – prioriteringssystem för patienter – se till att vårdtagare så snabbt och effektivt som möjligt ska få den hjälp de

behöver, utan onödiga mellanled.

– Det första man kommer till i vår lösning är ett formulär där man fyller i sina symptom. Hela 15 procent får då instruktioner om egenvård automatiskt innan de ens behöver hamna i telefonkö. På samma sätt uppmanas vissa att uppsöka akutvård, medan andra får prata med vårdpersonal som är experter på det som individen behöver hjälp med. Och vi har inte bara sjuksköterskor utan även läkare som kan skriva ut recept direkt, säger Tobias Perdahl.

 

Anpassning efter geografisk kontext

Ett tydligt exempel på hur Platform24:s verktyg och moduler fungerar finns i Gävleborg. Där har man nyligen byggt en digitalt integrerad vårdkedja som innefattar hela regionens utbud av primär-, specialist- och tandvård. Patienten kan då enkelt orientera sig mellan olika instanser och slipper tidskrävande remisstider.

I nuläget är Gävleborg en av åtta regioner som använder sig av Platform24. Och eftersom regionernas respektive förutsättningar skiljer sig åt är det viktigt att verktygen anpassas

därefter.

– Vi har satsat mycket på att vårt system ska vara anpassningsbart efter hur respektive region ser ut. Där kan vi se att vi ligger långt före våra konkurrenter. Akutvården är väldigt

annorlunda på glesbygden kontra storstäderna, och då måste också den digifysiska vården anpassas därefter.

 

Samlar smidigt allt på samma ställe

Samtidigt står den digifysiska vården inför stora utmaningar vad gäller att inkludera patienter med kroniska sjukdomar. Av den totala vårdkostnaden står kroniker för 80–85 procent och en fjärdedel av befolkningen har mer än en kronisk sjukdom. Ändå har kronikervården stora brister.

– Vi jobbar mycket med att kunna synkronisera mjuk- och hårdvara så att man smidigt kan följa objektiva mätvärden som blodtryck och lungfunktion över tid. Och såklart att patienter direkt kopplas till specialistläkare för ens individuella behov.

Lika viktigt är det att all vård och information samlas på ett och samma ställe. Olika sjukdomstillstånd ska inte kräva olika mjukvaror, menar Tobias Perdahl.

– När man är sjuk ska man inte behöva tänka på att hålla reda på en massa olika appar, utan man ska kunna hantera sina olika sjukdomar under ett och samma tak.

 

OM PLATFORM24

Platform24 utvecklar system för digifysiska vårdkedjor som ökar tillgängligheten,

effektiviteten och den medicinska säkerheten. Ambitionen är att skapa lösningar som förenar patient-, verksamhets och systemperspektivet, samt ta fram tekniska verktyg som sätter patienten i centrum, gör vården tillgänglig och nyttjar resurser effektivt. Företaget startade 2016 och bland kunderna finns regioner, privata vårdgivare och försäkringsbolag. Platform24 är ledande i Norden vad gäller automatisk triage till rätt vårdnivå och vårdinstans. Deras moduler används av åtta regioner från Norrbotten till Skåne, två tredjedelar av sjukförsäkringsmarknaden samt flera stora privata vårdgivare. 2018 belönades Platform24, tillsammans med systerbolaget Doktor24, med stora IT i vården-priset.

Läs mer på platform24.se