TietoEVRY: "Det ger vården helt nya förutsättningar"

Under Vitalis kommer TietoEVRY att presentera sina grundplattformar inom vård och omsorg och belysa hur nya tjänster och lösningar kan förändra vården.

Ökad vårdtillgänglighet, minskad resursåtgång och ett bättre vårdresultat – ett flertal förbättringar står för dörren med ett uppgraderat systemlandskap inom vård- och omsorgssektorn. Men hur ska det gå till i praktiken? Det kommer TietoEVRY att belysa under Vitalis.

Den 1 april lanserade TietoEVRY sin nya enhet för hälso- och välfärd. Med sina 1 400 medarbetare är enheten en ledande nordisk leverantör av mjukvara och mjukvarurelaterade tjänster till sjukvård- och omsorgssektorn.

– Vi har genom konsolideringen skapat en större organisation med fler medarbetare med ännu högre utvecklingskapacitet. Vi tar ett helhetsgrepp över hela det flöde som hänger ihop utifrån samhällets behov och kommer därmed att täcka allt från äldre- och familjeomsorg till primärvård och sjukhus, säger Anders Jönebratt, Head of Health & Care.

 

Förbättrade vårdresultat

Under Vitalis kommer TietoEVRY att presentera sina grundplattformar inom vård och omsorg och belysa hur nya tjänster och lösningar kan förändra vården. En av dessa, och ett område där det just nu händer väldigt mycket, är patient connectivity och patient engagement, som kortfattat handlar om hur nya mjukvarulösningar kan förbättra informationsflödet mellan patient och vårdgivare och därmed öka vårdtillgängligheten för patienterna, minska resursåtgången inom vården samt förbättra vårdresultatet.

I diskussionerna kommer TietoEVRY att lyfta fram intressanta erfarenheter och slutsatser från Helsingfors Universitetssjukhus, HUS, där ett hundratal patientflöden redan finns på plats.

– Ett utökat informationsflöde mellan patienten i sitt hem och vårdgivaren ger vården nya förutsättningar för att på distans kommunicera, behandla och följa upp. Det innebär att det kliniska stödet kommer att bli ännu bättre men också att vården blir tillgängligare för patienten vilket ökar patienttryggheten. Med ökad interaktion mellan patient och vårdgivare minskar samtidigt behovet av fysiska besök. Var patienten behandlas kommer i allt högre grad att avgöras av diagnos och hälsostatus, säger Anders Jönebratt.

 

Stark global trend

En annan global trend inom mjukvarulösningar för vård- och omsorgssektorn som TietoEVRY kommer att prata om under Vitalis är förflyttningen från datalagring i flera enskilda system till datalagring i en stor plattform. Fördelarna är flera visar erfarenheter från HUS.

– Vi är huvudpartner hos HUS och de har nu allt från röntgenbilder till journaldata och labbresultat samlade i en och samma plattform. Med all data samlad och lättillgänglig får du ett större och därmed bättre beslutsunderlag för behandlingen av enskilda patienter, eller till exempel för utveckling av AI.

Samlad data öppnar även upp dörren för individualiserad behandling.

– Vid precisionsbehandling och precisionsmedicin behöver man enkelt och snabbt ha tillgång till information om patienten, som kan vara allt från genetisk information till journal- och bildinformation, just den typ av information som är nödvändig för det enskilda fallet. All data tillgänglig är en nyckel för att ta nästa steg inom individualiserad behandling, säger Anders Jönebratt.

 

Öppna standarder

TietoEVRYs mjukvaror för vård- och omsorgssektorn bygger på öppna standarder. Därmed kan de samverka med komponenter från andra leverantörer.

– Vi tror på ett öppet ekosystem baserat på globala standarder med flera leverantörer. Vi ska finnas inom de områden vi är bäst men vi måste inte stå för alla komponenter i systemlandskapet, säger Anders Jönebratt.

Öppna standarder gör det även möjligt att dela data mellan verksamheter. – Genom att kunna använda data från regioner, kommuner och mellan länder kan man samla in tillräckligt stort underlag för forskning och utvecklingen av behandlingar inom området där det egna dataunderlaget inte är tillräckligt.

 

OM TIETOEVRY

TietoEVRY skapar digitala fördelar för företag och samhälle. Ett ledande nordiskt digitalt tjänste- och programvaruföretag med lokal närvaro och global kapacitet, med nordiska värderingar och ett nordiskt arv som styr framgången. TietoEVRY har sitt huvudkontor i Finland och har omkring 24 000 experter anställda globalt. Bolaget tillhandahåller service åt

tusentals företag och organisationer inom privat och offentlig sektor i mer än 90 länder. TietoEVRY omsätter årligen cirka 3 miljarder euro och aktierna är noterade på NASDAQ i Helsingfors och Stockholm samt på Oslo Børs.

Läs mer på tietoevry.se